Performancing Metrics

นักสู้ซามูไร สู่ธุรกิจใบมีดโลก | การตลาด | WiseKnow.Com

real money blackjack casino usa mastercard casinos slot machines for real money online casino card games

นักสู้ซามูไร สู่ธุรกิจใบมีดโลก PDF พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
การตลาด
พุธที่ 18 กรกฏาคม 2012

นักสู้ซามูไร สู่ธุรกิจใบมีดโลก

 

“เซกิ” เมืองหลวงแห่งใบมีดโลก คือ แหล่งผลิตเครื่องตัดทุกชนิดป้อนโลก เมืองต้นกำเนิดมีดซามูไรส่งผ่านจิตวิญญาณนักสู้สู่มูลค่าธุรกิจหลายพันล้าน

 

เมืองเซกิ ประเทศญี่ปุ่น คือ ตำนานแหล่งตีดาบซามูไรที่มีมากว่าพันปี ถึงวันนี้ ที่นี่ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิด จนมีชื่อเสียงผลิตสินค้าส่งออกไปทั่วโลก สร้างรายได้หล่อเลี้ยงเมืองนี้ได้กว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี

 

 

 
“วันวิวัฒน์ เกศวา” ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าและบริหารการขาย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศศป. คิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำมีดอรัญญิกกว่า 200 ปี ในบ้านเรา ได้ค้นพบทางรอด และเห็นโอกาสขยายสู่ตลาดโลก ด้วยการเรียนรู้แนวคิดธุรกิจของเมืองนักสู้ซามูไร แห่งนี้ โดยเมืองนี้ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเอง จากช่างตีดาบซามูไร แตกแขนงไปสู่สินค้าต่างๆ สอดรับกับชีวิตประจำวันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
“เราหวังที่จะฟื้นความเป็นอรัญญิกให้มีชีวิตอีกครั้ง ที่เซกิเขามีต้นกำเนิดคล้ายกับไทย คือจากหมู่บ้านตีมีดเพื่อการรบ แต่พอความต้องการดาบซามูไรลดลงหลังสงคราม ก็ยกระดับผลิตภัณฑ์รับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคน โดยดัดแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัว กรรไกร มีดพก มีดโกนหนวด และเครื่องตัดทุกชนิด เกิดเป็นนวัตกรรมการผลิตในเมืองนี้ ”
 
กิจการกว่า 300 แห่ง ในเมืองเซกิ ต่างคนต่างหาเอกลักษณ์ของตัวเอง เกิดเป็นความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งดีไซน์ คิดค้นนวัตกรรม ทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่ต้องแข่งขันกันเอง มีเพียงการแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตและความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าเท่านั้น
 
การรวมกลุ่มกันของ 7 ชนิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเมืองเซกิ กลายเป็น “สหพันธ์” ที่มีมากว่า 20 ปี เป็นหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสการค้าในเวทีโลก
 
“ยูเฮอิ ซาคาอิ” รองประธานสมาคมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องตัดเมืองเซกิ บอกเราว่า หน้าที่ของสหพันธ์คือจะเป็นผู้เชื่อมโยงเทคนิคการผลิตดั้งเดิม ให้เข้ากับเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ พร้อมแยกแยะเอกลักษณ์พิเศษของแต่ละบริษัท เพื่อสร้างสินค้าที่มีความเฉพาะตัว (Unique) “คนอื่นผลิตไม่ได้ แต่เราผลิตได้คนเดียว” เขาบอก
 
เขาบอกว่า การที่ธุรกิจอยู่รอดมาได้จนสามารถขยายจากธุรกิจเล็กๆ ไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางเครื่องตัดโลก เพราะผู้คนในเมืองเซกิ มีจิตวิญญาณและอุดมคติที่จะผลิตสินค้าเครื่องตัดให้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก “บางบริษัทประสบปัญหาแล้วเลิกกิจการก็มี แต่บริษัทที่อยู่รอดจนถึงปัจจุบันเพราะเขาท้าทายตัวเอง ไม่ท้อใจ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าของตัวเองตลอดเวลา”
 
“นาโอฮิโกะ ฮาเซกาวา” ประธานบริษัท ฮาเซกาวา คัทเทลอรี่ จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 บริษัทผลิตกรรไกรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2476 ปัจจุบันได้ยกระดับไปสู่เครื่องตัดที่เป็นกรรไกรเพื่อใช้สอยกว่า 120 รูปแบบ
 
หากถามหากรรไกรมีคุณภาพระดับโลกชื่อ CANARY เป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนตัดผ้าของญี่ปุ่น พวกเขาผลิตกรรไกรยี่ห้อนี้มากว่า 50 ปี และยังผลิตมาจนถึงปัจจุบัน
 
เขาบอกว่า บริษัทอยู่รอดมาได้จนวันนี้ เพราะการรักษาองค์ความรู้ดั้งเดิม เชื่อมต่อเข้ากับชีวิตสมัยใหม่ของคนยุคนี้ โดยพยายามคิดให้นำหน้ากระแสนิยมของสังคมและล้ำหน้าคู่แข่ง
 
ยังมีรูปแบบการพัฒนาในหลายบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเฉพาะทางที่ตัวเองถนัด อย่างผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ YAXELL ที่ส่งต่อมาถึงทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “โยชิฮิสะ ยามาดะ” ซึ่งพัฒนามีดทำครัวและเครื่องครัวโดยเฉพาะจนบริษัทสามารถขยายฐานการผลิตไปในจีน  และมีสำนักงานขายอยู่ที่ฮ่องกง
 
ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์มีดพก หรือ ซาไก ของบริษัท G-Sakai International ที่ยกระดับจากดาบซามูไร มาสู่มีดพกด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตัดมีด เพื่อส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐ รวมไปถึงมีดโกนหนวด ของบริษัท ฟีทเทอร์ ที่พัฒนาไปสู่ระบบอุตสาหกรรม จะต้องแข่งขันกับจีน แต่ก็ไม่ยอมย้ายฐานเพราะยังมีใจอนุรักษนิยมผลิตในญี่ปุ่น เพราะต้องการรักษาคุณภาพให้เหนือกว่ามีดราคาถูกทั่วไป
 
“ความคาดหวังของเราคือเกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างญี่ปุ่นและไทย เพราะญี่ปุ่นถนัดในด้านเทคโนโลยี ขณะที่ไทยมีจุดแข็งในการทำดาบเทคนิคโบราณ มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันได้ เช่น ซามูไร ที่เข้ามาอยู่ในไทยสมัยอโยธยาก็สามารถเป็นหนึ่งในกิมมิคได้” วันวิวัฒน์ เล่าถึงไอเดีย กับความหวังว่ามีดอรัญญิกที่จะฟื้นคืนชีวิตหลังเห็นโมเดลจากแดนปลาดิบ
 
โดย ศศป.หวังให้หมู่บ้านต้นโพธิ์ ต.อรัญญิก เป็นโชว์เคสของเมืองที่ต่อยอดความเป็นท้องถิ่นให้กลายเป็น “เศรษฐกิจชุมชน” ที่เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว เมื่อถึงปี 2563 หากไทยได้เป็นเจ้าภาพ World Expo สินค้าจากอรัญญิกก็จะไปปรากฏในเวทีนิทรรศการระดับโลก นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
 
“ร.ศ.ปรีชา ปั้นกล่ำ” ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วางโมเดลการต่อยอดหมู่บ้านต้นโพธิ์ โดยนำศิลปะเข้าไปจัดการ มองว่าการทำมีดอรัญญิกของไทยยังมีจุดแข็ง เพราะเป็นการทำด้วยมือและภูมิปัญญา ต่างกับญี่ปุ่นที่ไปไกลถึงอุตสาหกรรม ผลิตเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น
 
“ญี่ปุ่น ไปไกลกว่าเรามาก จนละทิ้งประเพณี ไว้เบื้องหลังแล้ว เหลือการตีมีดเพียงแค่ตีโชว์เท่านั้น แต่ไทยเพิ่งเริ่มหันกลับมาสร้างภาพลักษณ์ เพื่อหาทางออกให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและสร้างรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงคนในชุมชน จุดแข็งไทยจึงยังมีอยู่ และต้องพัฒนาการขายสินค้าควบคู่วัฒนธรรมได้”
 
สำหรับเขา ความเป็นท้องถิ่นจะนำไปสู่การสร้างแบรนด์ที่สำคัญ โดยอยู่ระหว่างคิดชื่อแบรนด์ สร้างพิพิธภัณฑ์มีดอรัญญิกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แสดงวัฒนธรรมช่างตีมีดของไทย พร้อมสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ด้าน คือ สินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าที่ระลึก
 
“สืบพงษ์ ศรพรหม” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านทำมีดอรัญญิกบ้านต้นโพธิ์ เชื่อว่า รายได้ที่ดีและแรงจูงใจจากคนที่ประสบความสำเร็จ จะสามารถดึงเด็กรุ่นใหม่และผู้คนให้กลับมายึดอาชีพของบรรพบุรุษมากขึ้น เกิดเป็นการเชื่อมโยงการผลิตในหมู่บ้าน ขยับกำลังการผลิตให้ใหญ่ขึ้น สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ให้กับท้องถิ่นของพวกเขาต่อไป


................................


Key to success
ต่อลมหายใจมีดโบราณ แบบนักสู้ซามูไร
๐พัฒนาผลิตภัณฑ์รับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
๐ แต่ละกิจการมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
๐ ใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญมาเป็นต้นทุนสู้คู่แข่ง
๐รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดโลก
๐ รักษาองค์ความรู้ดั้งเดิม ควบคู่พัฒนานวัตกรรมสินค้า

 

 

 

โดย : ประกายดาว แบ่งสันเทียะ

 

Trackback(0)
Comments (0)Add Comment

Write comment

security code
Write the displayed characters


busy
 


ข่าว-บทความน่าสนใจอื่นๆ :


ท่านสามารถค้นหาบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ โดยใช้ Google Search ในคอลัมน์ขวามือได้ทุกบทความ

กด Like ถ้าคุณถูกใจเว็บนี้


WiseKnow.Com-QR Code

เว็บรวมข่าวสารทางการตลาดยอดเยี่ยมที่สุด | คลังข่าวการตลาด-ข่าวธุรกิจ ออนไลน์ยอดเยี่ยมที่สุด

Google Search

WebWiseKnow.Com
 

Social Login
รับทำ SEO โปรโมทเว็บ ทำให้เว็บติดอันดับ Google การตลาดออนไลน์ครบวงจร

FB Subscribe

HOT BUSINESS NEWS

safe site checker

cialis erbe kamagra oral jelly schweiz cialis original españa 5 miligramos precio tadalafil viagra selges viagra prescription kamagra verkauf acheter du kamagra envoi rapide pharmacie en france vente du viagra viagra internet viagra farmacias ahumada precio farmacia viagra generique cialis pas cher pack cialis viagra levitra france popular pills online compra viagra italy cialis d'inde cialis 20mg achat cialis original livraison rapide levitra bayer comprar levitra generika erfahrungen