Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

ความรู้ล่าสุด

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


here online casinos that accept EcoCard deposits www.celj.org internet casino bonus http://www.celj.org/files/newsletters/internet-slots.html best casino rewards promo http://www.celj.org/files/newsletters/new-slots.html online casino accepting us credit cards with no download http://www.celj.org/files/newsletters/vip-online-casinos.html www.usps.org best payout online casino for usa online blackjack for real money caribbean stud poker at las vegas www.usps.org/ play tri card poker online www.usps.org usa casinos accepting paypal www.usps.org

“เลขดีมีความหมาย”

Pinterest
 • คอลัมน์ซีอีโอฉบับนี้ อาจดูแปลกๆ ไปจากตอนเดิมๆ จากที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้นำความหมายที่เกี่ยวกับตัวเลข มาอธิบาย  ครับ ผมไม่ได้  “ใบ้หวย” เพราะไม่นิยม  “เลขเด็ด”   และไม่ชอบซื้อ “ลอตเตอรี่” แต่การศึกษาและเข้าใจถึงความหมายของ “ เลข ”  ต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องสนุก และทำให้เข้าใจโลกและเข้าใจคนอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องติดต่อคบค้าสมาคมด้วย ได้ดีขึ้น

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   0
  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๐
  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X

  “ ตัวเลข ”  เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้น  โดยอาศัย  10  นิ้ว ที่มีอยู่เป็นฐาน  แต่ละชาติภาษาก็มีความนิยมชมชอบใน “ เลข ”  ต่าง ๆ  ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป กลายเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของเลขแต่ละตัว

  เลข 1 สื่อความหมายได้ว่า   เลขจำนวนน้อยที่สุด, ที่หนึ่ง, เริ่มต้นก่อนเลขอื่นๆ, คูณ หาร อะไรได้เท่าเดิม, มิติเดียว = ความยาว, หนึ่งเดียว, มองภูเขาด้านเดียว เลข 2 สื่อความหมาย  เป็นคู่, เท่าตัว, ทวิ, คูณเลขคี่ หรือ เลขคู่ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่, เป็นเลขมงคล, คิดทบทวน (think twice), และสองมิติ  = พื้นที่

  เลข 3 สื่อความหมายถึง   3   มิติ = ปริมาตร, เป็นเลขคี่ที่นิยมในหลายชนชาติ, การตั้ง นะโม  3  จบ, นับ 1  ถึง  3, ไชโย  3  ครั้ง, สามเหลี่ยมเป็นรูปที่แข็งแรงที่สุดในการก่อสร้าง ไม่โย้, หน้าบันไทย เป็นรูปสามเหลี่ยม  3  ยอดปรารถนาของคนจีน  “ฮก ลก ซิ่ว”  (ความสุข ความร่ำรวย อายุยืน), คนจีน เรียกการคิดรอบคอบว่า “ซันซือ”  หรือ  “คิด  3  ครั้ง” , รักสามเส้า, และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า จะแยกแยะได้เพียง  3  มากกว่านี้จะสับสน

  เลข 4 สื่อความหมายถึง       เป็น  2  เท่าของ  2, 2 + 2, 2 2   ห้องมักเป็นสี่เหลี่ยม, อาคารมักมี  4  ด้าน, 4  ทิศ, มิติที่ 4 … เวลา, หัวสี่เหลี่ยม, คนหน้าเหลี่ยม, อริยสัจสี่, อิทธิบาท 4, จัตุรัส, จัตุรมุข แต่สำหรับคนจีนบางส่วน ถือว่าเลข 4 นี้ เป็นเลขอัปมงคล เพราะออกเสียงคล้ายคำที่มีความหมายว่า “ตาย”

  เลข 5 สื่อความหมายถึง      เป็นครึ่งหนึ่งของ  10  หรือ 10 ? 2, เท่ากับจำนวนนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าข้างหนึ่ง, เบญจศีล, เบญจกัลยาณี, 5  ความต้องการพื้นฐานของคนตามกฎของ Maslow ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ ความปลอดภัย  ความรัก  เกียรติยศ  และ ความสำเร็จ

  วันที่ 5  เดือน 5  เป็นวันฉัตรมงคล (เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมด้วย)
  เลข 6 สื่อความหมายถึง  เป็น  2  เท่า ของ 3  หรือ 3 เท่าของ 2, 6 = 2 x 3, 1  ชั่วโมง  = 60  นาที, รอบวง  =  360 0 สามเหลี่ยมด้านเท่า จะมีมุมแต่ละมุม = 60 0  คนเกษียณเมื่ออายุ  60   แต่เลข 6 นี้  คนไทยบางคนไม่ชอบ เพราะกลัวหกล้ม หกคะเมน

  เลข 7 สื่อความหมายถึง      เป็นเลขคี่ที่หารลงตัวยาก, 1  สัปดาห์ มี  7  วัน, สายลับชื่อดัง หมายเลข  007, ขึ้น 7 ค่ำ  เดือน  7  ทาง จันทรคติของจีนจะมีดาว  2  ดวง ยู่  2  ข้างทางช้างเผือกโคจรเข้าพบกัน, คนที่มีอายุ  70  ขึ้นไปมีน้อย, สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 7, คนแคระทั้ง 7,   อุปนิสัยทั้ง  7

  เลข 8 สื่อความหมายถึง     8 = 2 x 4,  2 3 , 2 + 2 + 2 + 2 , มรรค  8, 8  ทิศ, โป๊ยเซียน

   เลข 8 นี้ เป็นเลขที่คนจีนนิยม เพราะ  “ปา”  ในภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับ “ฟาต๋า” ซึ่งมีความหมายว่าเจริญก้าวหน้า

   เลข 9 สื่อความหมายถึง    เลขที่มีคุณค่าสูงสุด, น้อยกว่า  10  เพียง 1 , 9 =  32    , 3 x 3, 3 + 3 + 3,  คนไทยถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะในภาษาไทย  “เก้า”  พ้องเสียงกับ “ก้าว”   หรือ “ก้าวหน้า” , สวรรค์  9  ชั้น, เด็กอยู่ในครรภ์ประมาณ  9  เดือน

  สำหรับเลข 0 สื่อความหมายถึง   ไม่มีค่า คือ   บวกอะไรได้เท่าเดิม, คูณอะไรได้เท่ากับ 0, หารอะไรได้  =  ?, เติมท้ายเลขทบเป็นสิบ และสัญลักษณ์วงกลม  “0”  แทนความว่างเปล่า หรือศูนย์

  By prateep 
  Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

  Leave a Reply

   

   

   

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>