“เลขดีมีความหมาย”

Pinterest
 • คอลัมน์ซีอีโอฉบับนี้ อาจดูแปลกๆ ไปจากตอนเดิมๆ จากที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้นำความหมายที่เกี่ยวกับตัวเลข มาอธิบาย  ครับ ผมไม่ได้  “ใบ้หวย” เพราะไม่นิยม  “เลขเด็ด”   และไม่ชอบซื้อ “ลอตเตอรี่” แต่การศึกษาและเข้าใจถึงความหมายของ “ เลข ”  ต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องสนุก และทำให้เข้าใจโลกและเข้าใจคนอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องติดต่อคบค้าสมาคมด้วย ได้ดีขึ้น

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   0
  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๐
  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X

  “ ตัวเลข ”  เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้น  โดยอาศัย  10  นิ้ว ที่มีอยู่เป็นฐาน  แต่ละชาติภาษาก็มีความนิยมชมชอบใน “ เลข ”  ต่าง ๆ  ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป กลายเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของเลขแต่ละตัว

  เลข 1 สื่อความหมายได้ว่า   เลขจำนวนน้อยที่สุด, ที่หนึ่ง, เริ่มต้นก่อนเลขอื่นๆ, คูณ หาร อะไรได้เท่าเดิม, มิติเดียว = ความยาว, หนึ่งเดียว, มองภูเขาด้านเดียว เลข 2 สื่อความหมาย  เป็นคู่, เท่าตัว, ทวิ, คูณเลขคี่ หรือ เลขคู่ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่, เป็นเลขมงคล, คิดทบทวน (think twice), และสองมิติ  = พื้นที่

  เลข 3 สื่อความหมายถึง   3   มิติ = ปริมาตร, เป็นเลขคี่ที่นิยมในหลายชนชาติ, การตั้ง นะโม  3  จบ, นับ 1  ถึง  3, ไชโย  3  ครั้ง, สามเหลี่ยมเป็นรูปที่แข็งแรงที่สุดในการก่อสร้าง ไม่โย้, หน้าบันไทย เป็นรูปสามเหลี่ยม  3  ยอดปรารถนาของคนจีน  “ฮก ลก ซิ่ว”  (ความสุข ความร่ำรวย อายุยืน), คนจีน เรียกการคิดรอบคอบว่า “ซันซือ”  หรือ  “คิด  3  ครั้ง” , รักสามเส้า, และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า จะแยกแยะได้เพียง  3  มากกว่านี้จะสับสน

  เลข 4 สื่อความหมายถึง       เป็น  2  เท่าของ  2, 2 + 2, 2 2   ห้องมักเป็นสี่เหลี่ยม, อาคารมักมี  4  ด้าน, 4  ทิศ, มิติที่ 4 … เวลา, หัวสี่เหลี่ยม, คนหน้าเหลี่ยม, อริยสัจสี่, อิทธิบาท 4, จัตุรัส, จัตุรมุข แต่สำหรับคนจีนบางส่วน ถือว่าเลข 4 นี้ เป็นเลขอัปมงคล เพราะออกเสียงคล้ายคำที่มีความหมายว่า “ตาย”

  เลข 5 สื่อความหมายถึง      เป็นครึ่งหนึ่งของ  10  หรือ 10 ? 2, เท่ากับจำนวนนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าข้างหนึ่ง, เบญจศีล, เบญจกัลยาณี, 5  ความต้องการพื้นฐานของคนตามกฎของ Maslow ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ ความปลอดภัย  ความรัก  เกียรติยศ  และ ความสำเร็จ

  วันที่ 5  เดือน 5  เป็นวันฉัตรมงคล (เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมด้วย)
  เลข 6 สื่อความหมายถึง  เป็น  2  เท่า ของ 3  หรือ 3 เท่าของ 2, 6 = 2 x 3, 1  ชั่วโมง  = 60  นาที, รอบวง  =  360 0 สามเหลี่ยมด้านเท่า จะมีมุมแต่ละมุม = 60 0  คนเกษียณเมื่ออายุ  60   แต่เลข 6 นี้  คนไทยบางคนไม่ชอบ เพราะกลัวหกล้ม หกคะเมน

  เลข 7 สื่อความหมายถึง      เป็นเลขคี่ที่หารลงตัวยาก, 1  สัปดาห์ มี  7  วัน, สายลับชื่อดัง หมายเลข  007, ขึ้น 7 ค่ำ  เดือน  7  ทาง จันทรคติของจีนจะมีดาว  2  ดวง ยู่  2  ข้างทางช้างเผือกโคจรเข้าพบกัน, คนที่มีอายุ  70  ขึ้นไปมีน้อย, สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 7, คนแคระทั้ง 7,   อุปนิสัยทั้ง  7

  เลข 8 สื่อความหมายถึง     8 = 2 x 4,  2 3 , 2 + 2 + 2 + 2 , มรรค  8, 8  ทิศ, โป๊ยเซียน

   เลข 8 นี้ เป็นเลขที่คนจีนนิยม เพราะ  “ปา”  ในภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับ “ฟาต๋า” ซึ่งมีความหมายว่าเจริญก้าวหน้า

   เลข 9 สื่อความหมายถึง    เลขที่มีคุณค่าสูงสุด, น้อยกว่า  10  เพียง 1 , 9 =  32    , 3 x 3, 3 + 3 + 3,  คนไทยถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะในภาษาไทย  “เก้า”  พ้องเสียงกับ “ก้าว”   หรือ “ก้าวหน้า” , สวรรค์  9  ชั้น, เด็กอยู่ในครรภ์ประมาณ  9  เดือน

  สำหรับเลข 0 สื่อความหมายถึง   ไม่มีค่า คือ   บวกอะไรได้เท่าเดิม, คูณอะไรได้เท่ากับ 0, หารอะไรได้  =  ?, เติมท้ายเลขทบเป็นสิบ และสัญลักษณ์วงกลม  “0”  แทนความว่างเปล่า หรือศูนย์

  By prateep 

  Total Views: 270 ,  Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Connect with Facebook