17 พระประยูรญาติ ร่วมเชิญเครื่องพระอิสริยยศ ส่งเสด็จ พระพี่นาง

Pinterest

 • ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จะมีขึ้นใน

  วันที่ 14-19 พฤศจิกายนนี้ ทั่วท้องสนามหลวงจะมีประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนพร้อมใจกันแต่งกายดำไปร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

  เพื่อส่งเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง สู่สวรรคาลัย

  เป็นการส่งเสด็จพระพี่นางด้วยพระราชพิธียิ่งใหญ่

  สมพระเกียรติแห่งการเป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี และกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระเกียรติสูงสุดชั้นเจ้าฟ้าแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยการโปรดเกล้าฯให้ประดับสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 7 ชั้น เหนือพระโกศทองใหญ่ อันเป็นพระโกศชั้นสูงสุดที่ประดิษฐานในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเมื่อมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานที่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จึงมีการนำสัปตปฎลเศวตฉัตรมาประดับที่ยอดพระเมรุเพื่อแสดงถึงพระอิสริยศักดิ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

  ไม่เพียงเท่านั้นในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ ยังมีพระประยูรญาติในราชสกุลจากมหาสาขา (นับแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา) จะมาร่วมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงด้วย โดยในการนี้จะมีพระประยูรญาติ 17 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ 17 สิ่ง ซึ่งจะเดินตามพระมหาพิชัยราชรถที่อัญเชิญพระโกศ

  ขบวนอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องพระอิสริยยศสมพระเกียรติ

  นภาพร เล้าสินวัฒนา กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กล่าวว่า โดยหลักการในการคัดเลือกแล้วจะมีการนำรายชื่อราชสกุลวงศ์มาพิจารณา จะดูราชกุลมหาสาขา ตั้งแต่สายรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมาว่ายังมีใครอยู่บ้าง และ พ.อ.ม.ล.กุลชาต ดิศกุล รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ จะเป็นผู้ติดต่อทาบทาม ในส่วนนี้จะพบว่ามีเจ้านายเชื้อพระวงศ์สาย ร.4-ร.5 เป็นจำนวนมาก เพราะสายราชสกุลใน ร.1 ก็ถือว่าห่างแล้ว จะเหลือชั้นหม่อมเจ้า, หม่อมหลวง อยู่น้อย ส่วนใหญ่จะกลายเป็น ณ อยุธยา ไปหมดแล้ว

  การคัดเลือกในครั้งนี้ นอกจากจะคัดเลือกจากสายราชสกุลและต้องเป็นเจ้านายฝ่ายชายแล้ว ยังต้องดูความพร้อมทางด้านร่างกาย อายุ อีกด้วยว่า พระประยูรญาติเหล่านั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดหรือไม่ เนื่องจากจะต้องมีการฝึกซ้อมกันตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน โดยแต่ละท่านจะต้องอัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขนาดน้ำหนัก 1.5-5 กิโลกรัม และจะต้องเดินตามจังหวะมาร์ชตามเพลงพญาโศกลอยลม ในทุกริ้วขบวน

  “คุณกุลชาตจะคัดเลือกพระประยูรญาติ แล้วจัดการทาบทามติดต่อก่อนจะนำรายชื่อไปให้ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งต้องบอกก่อนว่า ในการจัดเรียงลำดับการ

  อัญเชิญในครั้งนี้จะจัดตามลำดับชั้น เริ่มด้วย ม.จ. ไปจนถึง ม.ล. แต่ที่น่าสังเกตก็คืองานนี้จะมี ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม เดินนำลำดับชั้น ม.จ. ด้วยการอัญเชิญเครื่องทองน้อย เพราะเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ”

  …ในครั้งนี้กองพระราชพิธีจัดแปรขบวนเป็น 4 แถว แถวละ 4 คน (รวม 16 ท่าน) โดยมี ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม อัญเชิญเครื่องทองน้อยเดินนำ เครื่องพระอิสริยยศที่ไล่เรียงความสำคัญตามลำดับ เริ่มจากมหาจักรีบรมราชวงศ์, นพรัตน์ราชวราภรณ์, ปฐมจุลจอมเกล้า, มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, เหรียญรัตนาภรณ์ฯ, ดิเรกคุณาภรณ์, รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เครื่องอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ, พานพระศรีทองคำลงยาฯ, พระสุพรรณศรีทองคำลงยา, หีบพระศรีทองคำลงยาฯ, พระคนโททองคำลงยาฯ, ฉลองพระองค์พระยศ พล.ร.อ., ฉลองพระองค์ พอ.สว.ฯ, ฉลองพระองค์ลำลองฯ

  นภาพรบอกอีกว่า การอัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ 17 สิ่งโดยพระประยูรญาตินี้ ยังต้องทราบด้วยว่าแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไร อย่างบางคนเพิ่งบายพาสหัวใจก็ต้องเตรียมยาเอาไว้ และต้องบอกเจ้าหน้าที่ให้ทราบ โดยกองพระราชพิธีได้เตรียมรถพยาบาลเอาไว้ด้วย

  ฉะนั้นพระประยูรญาติทั้ง 17 ท่านที่ได้รับเลือกจึงเท่ากับการได้รับภารกิจสำคัญ ซึ่งทุกท่านต่างก็พร้อมใจและมีวินัยในการฝึกซ้อม โดยต้องตื่นมาตั้งแต่ตี 4 ตี 5 เพื่อมาซ้อมตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงเที่ยง ในทุกวันอาทิตย์ และต้องฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนกันยายน

  “นอกจากพระประยูรญาติเชิญเครื่องพระอิสริยยศแล้ว ในริ้วขบวนยังมีกลุ่มพระราชวงศ์ราว 67 คน ทั้งชายและหญิงจากราชสกุลมหาสาขาทุกสกุลทั้งชายและหญิงจากหลายสาย อาทิ กฤดากร, เกษมสันต์, เกษมศรี, ชุมพล, ดิศกุล, สวัสดิวัตน์, ยุคล, จิรประวัติ ฯลฯ ร่วมในขบวน โดยขบวนนี้จะเดินตามขบวนของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ก่อนหน้าขบวนของข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ”

  17 พระประยูรญาติผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องพระอิสริยยศ

  o ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม อัญเชิญเครื่องทองน้อย

  ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุตรชายคนเดียวของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม และคุณสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบิร์น และเจ้าของตลาดบองมาร์เช่ในปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นสถาปนิกอิสระ

  เครื่องทองน้อย เป็นเครื่องสักการะพระอัฐิ ประกอบด้วย เชิงเทียน 1 ที่ เชิงธูป 1 เชิงสำหรับปักธูปไม้ระกำ กรวยปักดอกไม้ 3 กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี หรือพานรอง โดยมีวิธีตั้งคือ หากบูชาศพให้หันธูปเทียนมาทางผู้บูชา หากต้องการให้ศพบูชาพระ ให้หันธูปเทียนไปทางศพ

  o ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  มหาจักรีบรมราชวงศ์

  ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ปัจจุบันทรงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ ทรงคุ้นเคยกับการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่ยังเยาว์ เนื่องจากตามเสด็จพระบิดา และหม่อมมารดา ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย และก่อตั้งบริษัทละโว้ภาพยนตร์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เอกสาขาธรณีวิทยา และโทสาขาภาพยนตร์ และทรงก่อตั้งบริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์ ตามชื่อซอยพร้อมมิตร ที่ตั้งของวังละโว้

  เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) หรือ “ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์” เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่พระราชวงศ์จะได้รับพระราชทาน โดย ร.5 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ร.1 มีไว้สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่สืบเนื่องโดยตรงในปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

  o พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ

  นพรัตนราชวราภรณ์

  พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล เป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ทรงเป็นพระเชษฐาของ ม.จ.มาลินีมงคล อมาตยกุล ม.จ.ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และมี ม.จ.นภดลเฉลิมศรี ยุคล เป็นพระขนิษฐา ทรงเป็นอดีตราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และอีกทั้งยังทรงเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถีด้วย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายใน) อักษรย่อ คือ “น.ร.” เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาสืบแต่สมัยอยุธยา ต่อมา ร.4 ให้สร้างดารานพรัตนขึ้นสำหรับใช้ประดับที่เสื้อ เรียกว่า “เครื่องประดับสำหรับยศ” ยังมีแหวนนพรัตนสำหรับพระราชทานแก่พระราชวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพุทธมามกะ ต่อมาในสมัย ร.5 ให้สร้างดวงตรามหานพรัตน สำหรับห้อยสายสะพายขึ้นเป็นครั้งแรกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

  o พล.ต.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ ปฐม

  จุลจอมเกล้า

  พล.ต.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เป็นพระโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร พระปนัดดาในจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือสมเด็จวังบูรพา องค์ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์ ผู้ให้กำเนิดการไปรษณีย์ไทย ปัจจุบันเป็นข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชารังสีและนิวเคลียร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) สถาปนาขึ้นใน ร.5 มอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งปวง ความพิเศษอยู่ตรงที่ผู้ได้รับพระราชทานสามารถรับพระราชทานตราสืบตระกูลของบิดาได้

  o ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

  หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล (พระนามเดิม หม่อมเจ้าปีใหม่ ยุคล) เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และหม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา ศึกษาระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันทรงทำธุรกิจเปิดร้าน TANKstore และ Pro Cam-Fis ในด้านส่วนตัวทรงสมรสกับหม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา มีธิดาชื่อ ม.ร.ว.พริมา ยุคล

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีหรือเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน มี 8 ชั้น เรียงตามลำดับเกียรติยศ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช. เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช.

  o ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ

  มหาวชิรมงกุฎ

  ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เป็นพระนัดดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นบุตรของหม่อมเจ้าเพลารถ และหม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ (ดิศกุล) จิตรพงศ์ ด้านชีวิตครอบครัว ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ สมรสกับ ม.ร.ว.พิศพัฒน์ (รัชนี) ผู้สืบสายโลหิตจากพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ นมส.)

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ) เดิมมีชื่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ถือเป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี

  o ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ เหรียญรัตนาภรณ์ฯ

  หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (พระโอรสในจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) และหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 เป็นเหรียญที่เป็นบำเหน็จราชการในพระองค์แห่งพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 สำหรับในรัชกาลปัจจุบันมี 5 ชั้น คือ ภ.ป.ร.1, ภ.ป.ร.2, ภ.ป.ร.3, ภ.ป.ร.4, ภ.ป.ร.5

  o พ.ต.ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ ดิเรกคุณาภรณ์

  พ.ต.ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล เป็นบุตรศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (พระโอรสลำดับที่ 31 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจิม ดิศกุล) กับหม่อมอรพินทร์ ดิศกุล (สกุลเดิม อินทรทูต) ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน พระราชทานแก่บุรุษและสตรีตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร

  o ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

  ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นบุตรของหม่อมเจ้า

  นรรยราช สวัสดิวัตน์ และหม่อมแสงทอง สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ราชสกุลสวัสดิวัตน์สืบสกุลจากพระเจ้า

  บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ซึ่ง ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ เคยอัญเชิญเครื่องราชอิสริยยศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จ

  พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

  พระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาแล้ว

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง

  o ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ

  ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย อายุ 38 ปี เป็นบุตรของหม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย และหม่อมจารุศรี ฉัตรชัย ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท เดอะ ธิงเกอร์ จำกัด (The Thinker Co., Ltd.) Communication Agency ราชสกุลในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน สายรัชกาลที่ 5

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ ได้แก่

  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสชั้น Grand Officer de la Legion d”Honneur (แพรแถบสีแดงพร้อมดารา) ซึ่งมอบให้แก่บุคคลสำคัญระดับประมุขของประเทศที่ทรงคุณธรรม และมีบทบาทกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศของตน

  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสชั้น Commandeur de l”Ordre National du Merite (แพรแถบสีฟ้า) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดของตระกูลนี้ ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ได้ประกอบความดีและสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณรัฐฝรั่งเศส

  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสชั้น Commandeur des Arts et des Lettres (แพรแถบสีเขียวสลับขาว) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดของตระกูลนี้ ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านศิลปะและวรรณกรรมโดยการที่ได้แสดงเกียรติคุณของตนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและทั่วโลก

  - เหรียญทองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งทรงรับเมื่อครั้งเสด็จไปงานที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกครบ 100 ปี

  o ม.ร.ว.ธีรเดช รัชนี อัญเชิญพานพระศรีทองคำลงยาฯ

  ม.ร.ว.ธีรเดช รัชนี อายุ 54 ปี เป็นบุตรสุดท้องของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี (วรวรรณ) สายบวรราชสกุล “รัชนี” นี้สืบสายมาจากพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (เสด็จปู่ของ ม.ร.ว.ธีรเดช) พระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าในรัชกาลที่ 5 ปัจจุบัน ม.ร.ว.ธีรเดช เป็นเอ็กเซ็กคิวทีฟ ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ ทำภาพยนตร์โฆษณาให้กับบริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

  พานพระศรีทองคำลงยา เครื่องพร้อม เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  o ม.ล.ชโยทิต กฤดากร อัญเชิญพระสุพรรณีศรีทองคำลงยา

  ม.ล.ชโยทิต กฤดากร อายุ 41 ปี ผู้สืบราชสกุล “กฤดากร” รุ่นที่ 4 ท่านเป็นบุตรของ ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร และท่านผู้หญิง

  วิยะฎา กฤดากร ต้นราชสกุล “กฤดากร” คือ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศวรฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) กับเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น ม.ล.ชโยทิต เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ แต่เพิ่งลาออกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

  พระสุพรรณีศรีทองคำลงยา เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  o ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ อัญเชิญหีบพระศรีทองคำลงยา

  ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ อายุ 52 ปี เป็นบุตรของ พล.ต.ม.ร.ว.

  สุตพันธุ์ ทวีวงศ์ และคุณบุญล้อม ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ต้นราชสกุล “ทวีวงศ์” คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ ปัจจุบัน ม.ล.จิรพันธุ์ ทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

  หีบพระศรีทองคำลงยา เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จ

  เจ้าฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  o ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อัญเชิญพระคนโททองคำลงยาฯ

  ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อายุ 61 ปี เป็นบุตรของ ม.ร.ว.นิธิเกษม เกษมสันต์ และคุณวรรณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา สายราชสกุล “เกษมสันต์” ต้นสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาค กรมหลวงหลวงพรหมวรานุรักษ์ ม.ล.ไกรฤกษ์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในส่วนของงานทางด้านตุลาการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

  พระคนโททองคำลงยาฯ เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  o น.พ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อัญเชิญฉลองพระองค์พระยศ พล.ร.อ.

  น.พ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุ 41 ปี เป็นบุตรของ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทเชลล์ในประเทศไทย สมรสกับ ม.ร.ว.เดือนเด่น สวัสดิวัตน์ สำหรับราชสกุลกิติยากรนั้นเป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาอ่วม ปัจจุบัน ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร เป็นแพทย์หน่วยไต ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี และอายุรแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

  ฉลองพระองค์พระยศ พล.ร.อ. ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯได้รับพระราชทานพระยศเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระยศทหารและแต่งตั้งนายทหารชั้นพิเศษเป็นกรณีพิเศษ

  o พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร อัญเชิญฉลองพระองค์ พอ.สว.

  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร อายุ 48 ปี เป็นบุตรของ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร และคุณหญิงสุปรียา ประวิตร ต้นราชสกุล “ประวิตร” คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ปัจจุบันนอกจากจะรับราชการตำรวจ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ยังดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยอีกด้วย

  ฉลองพระองค์ พอ.สว. แสดงถึงพระกรณียกิจในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

  o พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร อัญเชิญฉลองพระองค์ลำลอง

  พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร อายุ 46 ปี เป็นน้องชายของ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ปัจจุบันรับราชการทหาร และเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชประชา

  ฉลองพระองค์ลำลองในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จะอยู่ในห่อผ้าเยียรบับในการอัญเชิญครั้งนี้ :D

  ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 1 ในผู้อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ กล่าวถึงการเตรียมร่างกายในงานนี้ว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โดยน้ำหนักของเครื่องพระอิสริยยศที่ตนได้นั้นมีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ในการซ้อมริ้วขบวนหลายครั้งมีข้อดีคือจะได้รู้น้ำหนัก และจังหวะการเดิน อีกทั้งยังเล่าเกร็ดเล็กๆ เมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ผ่านมาว่าในครั้งนั้นมีการบอกเหล่าพระประยูรญาติแบบปากต่อปาก โดยในครั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้น ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้ประกาศบอกผ่านทางวิทยุ

  คอลัมน์ STORY
  โดย ทีมงาน DLife

  Total Views: 213 ,  Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Connect with Facebook