จิ้ง เต็ก โล้ง กับสิทธิบัตรศิลปกรรม

Pinterest • รู้จักเครื่องประดับนพเก้ากันไหมคะ

  นพเก้า เป็นเครื่องประดับที่ประกอบด้วยอัญมณีเก้าสี ทั้งเพชรและพลอยสำคัญอีก 8 ชนิด คือทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ (ไพลิน) มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์

  ตามความเชื่อแล้ว ใครมีเครื่องประดับนพเก้า เขาว่ามีสิริมงคล

  ไม่แปลกที่ในสมัยโบร่ำโบราณ ผู้คนจะพากันใส่เครื่องประดับนพเก้ากัน แต่พอกาลเวลาเปลี่ยน ความนิยมใส่นพเก้าก็ค่อยๆ ลางเลือน ผู้ผลิตเครื่องประดับหลายแห่งจึงไม่ค่อยผลิตออกมา

  จะมีก็เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งร้านเก่าแก่ของบ้านหม้อ อย่าง “จิ้ง เต็ก โล้ง” ที่ได้รับการขนานนามว่าเด่นดังเรื่องนพเก้าไทย ยังคงผลิตอยู่

  เป็นการผลิตที่นับวันจะหาคนผลิตยาก และนับวันจะหาคนใส่ยาก นั่นเองที่ทำให้สาวๆ รุ่นใหม่ 4 คน อรไท-พัชรา-ศิริพร-พรนภา ดุรงค์พิศิษฎ์กุล ทายาทรุ่น 3 ของร้านยังคงรักษาความเด่นดังของนพเก้าเอาไว้พร้อมๆ กับการออกแบบชิ้นงานที่ไม่เหมือนใคร เพื่อดึงให้คน รุ่นใหม่ได้หันมาใส่ใจเครื่องประดับตำนานชนิดนี้บ้าง

  รูปแบบอันหลากหลายจึงเกิดขึ้น กระทั่งทำให้ 4 สาว ตัดสินใจทำการจดสิทธิบัตรศิลปกรรม จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องประดับตำนานนพเก้าไทย

  อรไทหนึ่งในสี่สาวกล่าวว่า ที่เลือกจดสิทธิบัตรด้านนี้ เนื่องจากตรงกับลักษณะชิ้นงานเครื่องประดับที่ออกแบบเอง เพราะงานของเราเป็นดีไซน์เฉพาะที่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากไหน จดไปแล้ว 8 ชิ้นงาน ซึ่งในฐานะผู้ออกแบบชิ้นงานเอง การที่ได้จดสิทธิบัตร ก็ทำให้มีความรู้สึกกล้าที่จะคิดประดิษฐ์ชิ้นงานมากขึ้น เพราะรู้สึกว่ามีหน่วยงานที่รองรับผลผลิตทางความคิดและป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้าได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว

  ดีจังที่คนรุ่นใหม่หันมาคิดแบบนี้ เพราะนอกจากป้องกันการลอกเลียนแบบแล้ว ยังรักษาตำนานนพเก้าเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสวมใส่เครื่องประดับแนวนี้กันบ้าง ! :D

  Total Views: 105 ,  Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Connect with Facebook