Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


here online casinos that accept EcoCard deposits www.celj.org internet casino bonus http://www.celj.org/files/newsletters/internet-slots.html best casino rewards promo http://www.celj.org/files/newsletters/new-slots.html online casino accepting us credit cards with no download http://www.celj.org/files/newsletters/vip-online-casinos.html www.usps.org best payout online casino for usa online blackjack for real money caribbean stud poker at las vegas www.usps.org/ play tri card poker online www.usps.org usa casinos accepting paypal www.usps.org

วิธีทำให้พนักงานรักกัน…และรักองค์กร

Pinterest

วิธีทำให้พนักงานรักกัน...และรักองค์กร 

      ผมได้รับเชิญจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับใหญ่แห่งหนึ่ง ให้ไปบรรยายพิเศษก่อนงาน Party ของพนักงานระดับหัวหน้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
       
       กิจกรรมนี้จัดที่รีสอร์ตสวยงามแห่งหนึ่งที่หัวหิน ห้องบรรยายเป็นสไตล์ผับริมหาด เป็นห้องกระจกเปิดโล่งเห็นทะเลและชายหาดสวยงาม ผู้บรรยายนั่งบนสตูลหน้าวงดนตรี (ที่ยังไม่ได้เล่น) ผู้ฟังนั่งตามโต๊ะเก้าอี้หลากหลายตามสบาย
       
        บรรยากาศแปลกดี ไม่มีเครื่องมือประกอบการสัมมนา ไม่มีกระดานให้เขียน มีแต่ไมโครโฟนให้พูด
       
        เหมือนให้มาร้องเพลงหรือมา Talk show
       
        ผมไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ก็สนุกกับการบรรยายแบบนี้ โดยรีบประยุกต์ตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศทันที
       
        ผู้บริหารที่เชิญไปบอกว่าขอให้พูดให้พนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร ซึ่งไม่ค่อยรู้จักกันให้ได้รู้จักกันมากขึ้น และให้รักองค์กรมากขึ้น….นั่นเป็นโจทย์ที่ให้
       
        ผมเลยตั้งหัวข้อเอาเองว่า “ด้วยรักและผูกพัน…กันเอง”
       
        การจะประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตนั้น ไม่ใช่แต่เพียงเรียนเก่งหรือทำงานเก่งเท่านั้น แต่ต้องรู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างความผูกพันตัวเองกับนาย–ลูกน้อง–เพื่อนร่วมงานไปด้วย และต้องมีจิตใจผูกพันกับองค์กร มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความสุข จึงจะเกิดความอยากทำงานให้ดีมากขึ้น
       
        วันนั้นได้ทำกิจกรรมสลับการวิเคราะห์และชี้แนะให้ผู้เข้าฟัง คือ
       
        1.มีกิจกรรมให้รู้จักกันมากขึ้น
รู้จักสนใจในรายละเอียดของเพื่อน และมีมารยาทแบบสากลในการจะคบหากันต่อไป
       
        คำว่า “มารยาทสากล” นี้ สำคัญมาก บางคนเป็นคนดี คนเก่ง แต่ขาดมารยาทสากล ทำให้ไม่น่าคบหา และสร้างความสัมพันธ์ได้ยาก
       
        2.ให้มองโลกทางด้านดี ทั้งการมองตัวเอง คนอื่น และองค์กรในแง่ดี ผมได้ให้เทคนิคที่ควรรู้และนำไปใช้ได้จริง ส่วนใหญ่รู้ว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งดี แต่ไม่รู้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
       
        3.มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาทที่ต่างกัน เพื่อให้เกิด Empathy หรือการสลับความคิดแบบเห็นอกเห็นใจมากขึ้น เพื่อให้รู้ว่า
       
        – ถ้าอยากให้นายทำกับเราอย่างไร = จงทำแบบนั้นกับลูกน้องของเราเถิด
       
        – ถ้าอยากให้ลูกน้องทำอย่างไรกับเรา = จงทำอย่างนั้นกับนายของเรา
       
        – ถ้าอยากให้เพื่อนร่วมงานทำกับเราอย่างไร = จงทำอย่างนั้นกับเขาก่อน
       
        กิจกรรมนี้ง่ายๆ แต่ทำให้เข้าใจและประทับใจดี
       
        4.นายต้องเที่ยงธรรมกับลูกน้อง เขาจะได้ภักดีต่อองค์กร เพราะนายคือสัญลักษณ์ (Symbol) ของพ่อที่เขาคาดหวังเอาไว้
       
        จงใช้ไมตรีจิตและน้ำใจควบคุมมนุษย์ อย่าใช้อำนาจหรือเงิน
       
        5.ลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นลักษณะที่คนไทยชอบ จงรู้จักวิธีสร้างมิตรโดยการยิ้มแย้ม ทักทาย ชมเชย ช่วยเหลือ
       
        6.ผู้นำควรแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำ อย่าเกี่ยงงอน
       
        7.เมื่อทำงานประสบความสำเร็จ ควรมีการยกย่องชมเชยให้คนในองค์กรฟัง เสมือนเป็น “ข่าวดี” เพราะคนชอบฟังข่าวดี และเป็นการปรับปรุงนิสัยคนในองค์กรให้สนใจข่าวดี มองโลกในแง่ดี เพื่อการแสดงความยินดีต่อกันมากกว่าการนินทาหรืออิจฉากัน
       
        8.เป็นข้อที่สำคัญที่สุด คือผมพูดให้ทุกคนรู้จักสร้างความสุขให้ตัวเอง โดยการรู้จักรักตัวเองให้เป็น ให้มากขึ้น สามารถชื่นชมตัวเอง สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ลดความคาดหวังตัวเองและคนอื่นลง ไม่ตำหนิตัวเองและคนอื่นด้วย
       
        เพราะเมื่อคนสามารถรักตัวเองได้แล้ว เขาจะมีความสุข เขาจะอยากทำงานให้ดีมากขึ้น เพื่อเขาจะได้ภูมิใจกับผลตอบแทนดีๆ และเพิ่มความรักตัวเองได้มากขึ้น
       
        ถ้าจะให้เขารักองค์กรและเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้จักการรักตัวเอง ไม่สามารถมีความสุขจากการเป็นตัวเองแท้ๆ ให้ได้ก่อนนั้น เขาจะไม่สามารถรักองค์กรหรือคนอื่นได้เลย
       
        วันนั้นเราจากกันด้วยบรรยากาศของความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ต่างภูมิใจตัวเอง รู้วิธีคิดที่จะรักตัวเองได้มากขึ้น เพิ่มมิตรภาพต่อกัน และจะรักองค์กรมากขึ้น
       
        วันนั้นโชคดีที่มีผู้บริหารระดับสูงนั่งฟังและร่วมกิจกรรมด้วยตลอดรายการ ด้วยความสนใจและเข้าใจ
       
        จะได้เกิดแนวคิดและปฏิบัติไปทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การรู้จักกัน รักกัน และรักองค์กรมากขึ้น เกิดความรู้สึก “ด้วยรักและผูกพัน….กันเอง” มากขึ้นครับ
Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>