Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

ความรู้ล่าสุด

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


วิธีทำให้พนักงานรักกัน…และรักองค์กร

Pinterest

 

      ผมได้รับเชิญจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับใหญ่แห่งหนึ่ง ให้ไปบรรยายพิเศษก่อนงาน Party ของพนักงานระดับหัวหน้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
       
       กิจกรรมนี้จัดที่รีสอร์ตสวยงามแห่งหนึ่งที่หัวหิน ห้องบรรยายเป็นสไตล์ผับริมหาด เป็นห้องกระจกเปิดโล่งเห็นทะเลและชายหาดสวยงาม ผู้บรรยายนั่งบนสตูลหน้าวงดนตรี (ที่ยังไม่ได้เล่น) ผู้ฟังนั่งตามโต๊ะเก้าอี้หลากหลายตามสบาย
       
        บรรยากาศแปลกดี ไม่มีเครื่องมือประกอบการสัมมนา ไม่มีกระดานให้เขียน มีแต่ไมโครโฟนให้พูด
       
        เหมือนให้มาร้องเพลงหรือมา Talk show
       
        ผมไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ก็สนุกกับการบรรยายแบบนี้ โดยรีบประยุกต์ตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศทันที
       
        ผู้บริหารที่เชิญไปบอกว่าขอให้พูดให้พนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร ซึ่งไม่ค่อยรู้จักกันให้ได้รู้จักกันมากขึ้น และให้รักองค์กรมากขึ้น….นั่นเป็นโจทย์ที่ให้
       
        ผมเลยตั้งหัวข้อเอาเองว่า “ด้วยรักและผูกพัน…กันเอง”
       
        การจะประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตนั้น ไม่ใช่แต่เพียงเรียนเก่งหรือทำงานเก่งเท่านั้น แต่ต้องรู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างความผูกพันตัวเองกับนาย–ลูกน้อง–เพื่อนร่วมงานไปด้วย และต้องมีจิตใจผูกพันกับองค์กร มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความสุข จึงจะเกิดความอยากทำงานให้ดีมากขึ้น
       
        วันนั้นได้ทำกิจกรรมสลับการวิเคราะห์และชี้แนะให้ผู้เข้าฟัง คือ
       
        1.มีกิจกรรมให้รู้จักกันมากขึ้น
รู้จักสนใจในรายละเอียดของเพื่อน และมีมารยาทแบบสากลในการจะคบหากันต่อไป
       
        คำว่า “มารยาทสากล” นี้ สำคัญมาก บางคนเป็นคนดี คนเก่ง แต่ขาดมารยาทสากล ทำให้ไม่น่าคบหา และสร้างความสัมพันธ์ได้ยาก
       
        2.ให้มองโลกทางด้านดี ทั้งการมองตัวเอง คนอื่น และองค์กรในแง่ดี ผมได้ให้เทคนิคที่ควรรู้และนำไปใช้ได้จริง ส่วนใหญ่รู้ว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งดี แต่ไม่รู้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติ
       
        3.มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาทที่ต่างกัน เพื่อให้เกิด Empathy หรือการสลับความคิดแบบเห็นอกเห็นใจมากขึ้น เพื่อให้รู้ว่า
       
        – ถ้าอยากให้นายทำกับเราอย่างไร = จงทำแบบนั้นกับลูกน้องของเราเถิด
       
        – ถ้าอยากให้ลูกน้องทำอย่างไรกับเรา = จงทำอย่างนั้นกับนายของเรา
       
        – ถ้าอยากให้เพื่อนร่วมงานทำกับเราอย่างไร = จงทำอย่างนั้นกับเขาก่อน
       
        กิจกรรมนี้ง่ายๆ แต่ทำให้เข้าใจและประทับใจดี
       
        4.นายต้องเที่ยงธรรมกับลูกน้อง เขาจะได้ภักดีต่อองค์กร เพราะนายคือสัญลักษณ์ (Symbol) ของพ่อที่เขาคาดหวังเอาไว้
       
        จงใช้ไมตรีจิตและน้ำใจควบคุมมนุษย์ อย่าใช้อำนาจหรือเงิน
       
        5.ลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นลักษณะที่คนไทยชอบ จงรู้จักวิธีสร้างมิตรโดยการยิ้มแย้ม ทักทาย ชมเชย ช่วยเหลือ
       
        6.ผู้นำควรแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำ อย่าเกี่ยงงอน
       
        7.เมื่อทำงานประสบความสำเร็จ ควรมีการยกย่องชมเชยให้คนในองค์กรฟัง เสมือนเป็น “ข่าวดี” เพราะคนชอบฟังข่าวดี และเป็นการปรับปรุงนิสัยคนในองค์กรให้สนใจข่าวดี มองโลกในแง่ดี เพื่อการแสดงความยินดีต่อกันมากกว่าการนินทาหรืออิจฉากัน
       
        8.เป็นข้อที่สำคัญที่สุด คือผมพูดให้ทุกคนรู้จักสร้างความสุขให้ตัวเอง โดยการรู้จักรักตัวเองให้เป็น ให้มากขึ้น สามารถชื่นชมตัวเอง สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ลดความคาดหวังตัวเองและคนอื่นลง ไม่ตำหนิตัวเองและคนอื่นด้วย
       
        เพราะเมื่อคนสามารถรักตัวเองได้แล้ว เขาจะมีความสุข เขาจะอยากทำงานให้ดีมากขึ้น เพื่อเขาจะได้ภูมิใจกับผลตอบแทนดีๆ และเพิ่มความรักตัวเองได้มากขึ้น
       
        ถ้าจะให้เขารักองค์กรและเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้จักการรักตัวเอง ไม่สามารถมีความสุขจากการเป็นตัวเองแท้ๆ ให้ได้ก่อนนั้น เขาจะไม่สามารถรักองค์กรหรือคนอื่นได้เลย
       
        วันนั้นเราจากกันด้วยบรรยากาศของความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ต่างภูมิใจตัวเอง รู้วิธีคิดที่จะรักตัวเองได้มากขึ้น เพิ่มมิตรภาพต่อกัน และจะรักองค์กรมากขึ้น
       
        วันนั้นโชคดีที่มีผู้บริหารระดับสูงนั่งฟังและร่วมกิจกรรมด้วยตลอดรายการ ด้วยความสนใจและเข้าใจ
       
        จะได้เกิดแนวคิดและปฏิบัติไปทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การรู้จักกัน รักกัน และรักองค์กรมากขึ้น เกิดความรู้สึก “ด้วยรักและผูกพัน….กันเอง” มากขึ้นครับ
Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>