Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

ความรู้ล่าสุด

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


“ร่มบ่อสร้าง” หัตถกรรมสู่ท่องเที่ยว

Pinterest

ร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพงเป็นอีกหนึ่งแหล่งวัฒนธรรม แหล่งหัตถกรรมเก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ ตั้งแต่เส้นทางสายไหม วันนี้ ร่มบ่อสร้างไม่ใช่แค่สินค้าโอท็อป แต่กำลังจะเป็นแหล่งสร้างงานหัตถกรรมที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่ง

ถ้ายังจำกันได้ การจัดงานเทศกาลร่ม บ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง เป็นต้นแบบของการทำถนนคนเดินมีการตกแต่งหน้าร้าน การจำหน่ายสินค้าจากหมู่บ้าน ข้างเคียงเป?นแห่งแรกในไทยเลยก็ว่าได้

ในอดีตการท่องเที่ยวเกิดจากการทำร่มของชาวบ่อสร้าง แต่ในปัจจุบันครึ่งหนึ่งของแรงงานในตำบลพัฒนามาสู่ฐานการผลิตร่มเพื่อการส่งออก ส่วนอีกครึ่งยังเป็นการผลิตร่มแบบดั้งเดิม ที่ดูเหมือนว่าหากไม่มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เกิดขึ้น งานหัตถกรรม ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบดั้งเดิมอาจจะค่อย ๆ เลือนหายในที่สุด

วันนี้การพัฒนาร่มบ่อสร้าง หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดร.ชวชาต สุคนธปฐิภาค สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาหัตถกรรมบ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเบา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ทางสถาบันจะเข้ามาพัฒนาหัตถกรรมบ่อสร้างตามแนวยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาบ่อสร้าง โดยจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการทำธุรกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป

“ในปีนี้ทางสถาบันเตรียมที่จะพัฒนาหลักสูตรการดีไซน์ เราจะเริ่มต้นการปรับภูมิทัศน์ และเริ่มทำในเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งร่ม พัด กระดาษสา และการสร้างองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ท้องถิ่น”

ปัญหาหนึ่งที่พบก็คือ คนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำร่มเป็นวัยกลางคน และไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะสานต่อ ทางสถาบันเตรียมจะเปิดหลักสูตร ครีเอทีฟ อีโคโนมี ร่วมกับเอกชนโดยจะเอาครู และผู้มีความรู้ในท้องถิ่นระดมมาฝึกซ้อมอบรม ระยะสั้นและยาว เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบ่อสร้าง หลักสูตรนี้คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้แน่นอน

ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางสถาบัน ชุมชน และ สสว. จะเข้ามาจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคเหนือเพื่อให้บริการในเชิงวิชาการและวิชาชีพ และรีเสิร์ช โดยค่าบริการที่เกิดขึ้น จะถูกกว่าท้องตลาดและมีอาจารย์ระดับมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยพัฒนา สำหรับตรงนี้ ทางสถาบันจะเน้นการพัฒนาระดับอาชีว ศึกษา และต่อยอด ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องออกแบบ การดีไซน์ที่ยังคงคุ้นเคยกับรูปแบบเดิม ๆ ปัญหาทางการเงิน ทาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะเข้าไปเสริมเรื่องดีไซน์ เพื่อให้ชุมชนได้ดีไซน์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีในการคิดสร้างสรรค์วัตถุดิบใหม่ ๆ เช่น การมองหาวัสดุ สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ จากจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นบทบาทของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

ทั้งนี้ โครงการทั้งหมด จะเชื่อมต่อกับโครงการปรับภูมิทัศน์ โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งคาดว่าในเฟสแรกจะได้รับงบประมาณจาก สสว. ไม่เกิน 10 ล้านบาท
Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

2 comments to “ร่มบ่อสร้าง” หัตถกรรมสู่ท่องเที่ยว

  • เดี๋ยวนี้ ผมว่างานหัตถกรรมหายไปเยอะเลยครับ โดยเฉพาะในเขตสัตหีบของผมครับ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>