…กลยุทธ์ 4 P การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน

Pinterest • ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เกตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด หนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ กล่าวว่า ธุรกิจในปัจจุบันควรเน้นการ แข่งขันอย่างมีสติ อย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งอาจทวนกระแสในหลายเรื่อง คือแทนที่จะใช้การเอากำไรเป็นตัวตั้งอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบด้วย

  แนวทางในเรื่องกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy เราต้องกวาดตามองให้กว้าง จะดูแค่กำไรไม่ได้ สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ 4 P แบบเดิมตามตำราของ ตะวันตก ที่ทำให้โลกเดินไปในทางที่เป็นหายนะ แต่เป็น People Planet Profit และ Passion แบบใหม่ที่เราต้องพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกข้างนอก

  สมัยนี้ IQ เด็กไทยต่ำกว่าเด็กลาว การแข่งขันถูกบีบเข้ามาใกล้ตัวมาก อัตราการอ่านหนังสือของไทยต่ำมากเมื่อเทียบกับในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน โลกปัจจุบันเป็นแบบแบนราบจากอิทธิพลของ Social Media ทำให้การติดต่อของคนสมัยใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม ปัจจุบันทุกองค์กรต้องสร้างภาพลักษณ์ หรือ Branding ดังนั้นคนที่ไม่สร้าง Personal Branding จะหาที่ยืนได้ยากในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับ SMEs ซึ่งต้องหาทางใช้ประโยชน์จาก Social Media เช่น facebook, twitter เป็นต้น ปัจจุบัน 20% ของประชากรในโลก หรือ 1,200 ล้านคน อยู่ในระบบออนไลน์

  โดยความหมายของ 4 P ในโลกยุกใหม่นี้ก็คือ

  People : มองตลาดให้ใหญ่ขึ้น ตลาด อาเซียนคือ 580 ล้าน เฉพาะเฟซบุ๊ก 400 ล้าน ในกลุ่มคนออนไลน์ทั้งหมด 1,200 ล้าน

  Planet : ธุรกิจที่ทำต้องไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ต้องทำในเรื่อง Green Marketing, Carbon Credit ซึ่งทุกที่ทั่วโลกจับตามองอยู่

  Profit : จากผลการวิจัย คนที่ดูทั้งเรื่อง People และดูแล Planet พบว่าผลกำไรสูงกว่าคนอื่นถึง 6 เท่า

  Passion : ควรต้องทำตัวเป็นก้อนหินในสายน้ำ คือขวางกระแสที่ลงต่ำ

  ปรัชญาสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือ สิ่งใดที่ได้จากสังคมหนึ่งส่วน ต้องตอบแทนคืนให้สังคมมากกว่านั้นหลายเท่า องค์กรที่มีความยั่งยืน มี Competitiveness ในประเทศไทย และในโลก ทั้งปูนฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง สหพัฒน์ และรวมถึงไมโครซอฟท์ ต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง White Ocean คือการเป็นองค์กรที่ดี องค์กรที่มีคุณธรรม การแข่งขันในอนาคตไม่ต้องแข่งกันตัดราคา แต่แข่งกันเรื่องการเป็นองค์กรที่ดี ถ้าลูกค้าเห็นว่าองค์กรธุรกิจนั้นดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สินค้าคุณภาพดี ก็สามารถเติบโตได้ การติดต่อกับองค์กรต่าง ๆ ก็จะทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีด้วย การแข่งขันในยุคหน้า ไม่ใช่การแข่งกันต่ำ แต่แข่งกันสูง อย่าคิดรวยลัด แต่ต้องเน้นประเด็นความยั่งยืน

  “คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง” คือ บทสรุปที่ดนัยกล่าวทิ้งท้าย เพื่อให้ชวนกันคิดต่อ !

  Total Views: 195 ,  Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Connect with Facebook