Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

ความรู้ล่าสุด

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


here online casinos that accept EcoCard deposits www.celj.org internet casino bonus http://www.celj.org/files/newsletters/internet-slots.html best casino rewards promo http://www.celj.org/files/newsletters/new-slots.html online casino accepting us credit cards with no download http://www.celj.org/files/newsletters/vip-online-casinos.html www.usps.org best payout online casino for usa online blackjack for real money caribbean stud poker at las vegas www.usps.org/ play tri card poker online www.usps.org usa casinos accepting paypal www.usps.org

ขนมไทย "อ่อนหวาน"

Pinterest

ขนมไทย “อ่อนหวาน”

ขึ้นชื่อว่า “ขนมไทย” คงหนีไม่พ้นความหวานและมัน ซึ่งเป็นรสอร่อยยอดนิยมของชาวไทย แต่ถ้าทานเข้าไปมาก ๆ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพได้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “ขนมไทยอ่อนหวาน” ขึ้น โดยร่วมมือกับ 19 ผู้ประกอบการผลิตขนมไทยในจังหวัดเพชรบุรี ในการพัฒนาขนมไทยสูตรพิเศษที่ลดความหวาน มัน และเค็ม เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ในขั้นแรกนี้มีขนม 7 ชนิดได้รับการปรับปรุงสูตรใหม่ ด้วยการลดน้ำตาล กะทิ และเกลือ จากสูตรดั้งเดิมประมาณ 15-20% โดยขนมยังคงรสชาติอร่อยและคงตัวอยู่เหมือนเดิม ได้แก่ ขนมหม้อแกง ขนมชั้น ขนมบ้าบิ่น อลัว ทองม้วน ข้าวเม่าบด ข้าวตูมะพร้าวอ่อน สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขนมชื่อดังของเพชรบุรี อาทิ หม้อแกงแม่กิมไล้ ร้านทองม้วนแม่เล็ก หม้อแกงเพชรสุภาพรรณ ฯลฯ

ทีนี้ก็ “หม่ำ” ขนมหวานได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนแล้ว !

บรรเทา “อาการก่อนมีประจำเดือน”

ผู้หญิงอย่างเรา ๆ มักจะรู้ซึ้งถึงอาการก่อนมีประจำเดือนเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละคนมีปัญหาและอาการที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำสำรวจโดยใช้หลักเกณฑ์ของ ACOG ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับมาตรฐานสากลทางการแพทย์ สำหรับวินิจฉัยกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน พบว่า 58% ของหญิงไทยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์มากที่สุด ได้แก่ อาการแปรปรวนในระดับ 4.5 ซึ่งนับว่าสูงมากจากเกณฑ์ รองลงมาคือขาดสมาธิ 3.7 และอาการด้านร่างกายคือบวมน้ำ 2.9 โดยอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 100 คน อยู่ที่ 26.8 ปี

กลุ่มอาการทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 5 วันก่อนมีประจำเดือนนั้น ทางการแพทย์สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศ หากมีอาการมากจนจัดอยู่ในกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรง จะมีอาการก้าวร้าว รู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า ควบคุมตัวเองไม่ได้ และส่งผลถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์

ปัจจุบันได้มีการคิดค้นยาคุมกำเนิดสูตร 24/4 ซึ่งประกอบด้วยสารโปรเจสโตเจนสังเคราะห์ตัวใหม่ ที่รับประทาน 24 เม็ด ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐว่าสามารถรักษาอาการกลุ่มก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ผู้ที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม และควรปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วย เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การฝึกสมาธิ พักผ่อนให้เพียงพอ บริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ฯลฯ

มิติใหม่ของการเช็กอัพสุขภาพ

ในช่วงวัยทำงาน ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นกับการสร้างฐานะและความมั่นคงให้กับชีวิต จนลืมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่า เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคม สว. หรือสังคมผู้สูงวัย ซึ่งอาจจะเป็นภาระกับสังคมในอนาคต ดังนั้น คนในวัยทำงานที่อายุเฉลี่ย 15-59 ปี จึงควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองเสียแต่วันนี้

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ” ทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ รวมถึงให้บริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูให้กับผู้ประกอบอาชีพทั้งหลาย ทำงานได้อย่างปราศจากโรค มีสภาวะสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

สำหรับหลักการป้องกันโรคจากการทำงาน มีข้อปฏิบัติดังนี้ พยายามควบคุมสิ่งคุกคามต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงานให้อยู่ในระดับปกติ, จัดระบบการระบายอากาศอย่างเหมาะสมในบริเวณที่ทำงาน, ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่ปลั๊กอุดหูเมื่อต้องทำงานที่มีเสียงดัง ใส่หน้าการป้องกันระบบหายใจอย่างเหมาะสมเมื่อต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมี ฝุ่น และเชื้อโรคต่าง ๆ นอกจากนั้น ควรตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานเป็นประจำทุกปี

มีคำกล่าวเตือนสติคนทำงานว่า ถ้าสุขภาพดี ผลผลิตก็ดีตามไปด้วย ดังนั้น หนุ่มสาว “วัยทำงาน” รวมไปถึง “องค์กร” และ “สถานประกอบการต่าง ๆ” ควรต้องยอมเสียเวลาและงบประมาณสักนิด เพื่อจะได้ “เวิร์ก ฟอร์ ฟิต” กันตลอดไป !

ตรวจหาสารชีวเคมี…ยับยั้งหัวใจวาย

น.พ.วศิน พุทธารี อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า ภาวะหัวใจวาย เกิดขึ้นจากภาวะหัวใจขาดเลือด เนื่องจากมีการอุดตันของการไหลเวียนเลือดสู่กล้ามเนื้อหัวใจ มีผลให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการ เสียชีวิตของประชากรทั่วโลก

รายงานจากองค์การอนามัยโลกพบว่าแต่ละปีมีประชากรเสียชีวิตกว่า 7.2 ล้านคนทั่วโลก และในประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเกือบ 30,000 คนต่อปี โดยมีภาวะหัวใจวายเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งจะเกิดขึ้นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 50-60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันพบว่าภาวะนี้เกิดกับคนที่ อายุน้อยขึ้นตามลำดับ

แนวทางในการวินิจฉัยและรักษา มีวิวัฒนาการให้สามารถตรวจได้เร็ว ด้วยการใช้สารชีวเคมีบ่งชี้ภาวะที่มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ อันเป็นสารที่ถูกหลั่งออกมาในกระแสเลือดเมื่อหัวใจเกิดการบาดเจ็บ ล่าสุด ได้มีการคิดค้นสารทดสอบ “ไฮ เซนซิทีฟ โทรโปนิน ที” (High Sensitive Troponin T) ซึ่งเป็นการทดสอบโทรโปนิน ที ความไวสูง (Troponin T highly-sensitive) ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจวายที่ช่วยให้ตรวจพบและวินิจฉัย ได้เร็วขึ้น เนื่องจากโทรโปนิน เป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และจะถูกหลั่งออกมาในกระแสเลือดเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย

ที่สำคัญ…แพทย์ควรศึกษารายละเอียดถึงวิธีใช้ที่เหมาะสมและถูกต้อง ก่อนจะนำไปใช้จริง เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลา

คลายร้อนกับ “ซันไชน์ เทมพ์เทชั่น”

ในช่วงเดือนแห่งความร้อนนี้ อัมบูรายาสปา โรงแรมเชอราตัน พัทยา รีสอร์ท จัดโปรโมชั่นรับลมร้อนกับส่วนลด 25% เพียงแค่เลือกเมนูสปาสุดโปรด อาทิ นวดน้ำมัน นวดหน้า นวดแบบไทย แผนโบราณ นวดคลายกล้ามเนื้อ มาสก์ ขัดผิว หรืออื่น ๆ ในช่วงเวลา 10.00-13.00 น.ของทุกวัน

ที่นี่มีบริการวิเคราะห์และเช็กสภาพผิว พร้อมแนะนำโปรแกรมสปาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การันตีจากรางวัลสปายอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ทางนิตยสาร CEI Asia Pacific

ให้บริการด้วยห้องทรีตเมนต์ 6 ห้อง ที่มีความเป็นส่วนตัว พร้อมกระจกรับแสงจากธรรมชาติ ภายในห้องตกแต่งด้วยอ่างน้ำ Terrazzo ขนาดใหญ่ และเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น พร้อมด้วยเสียงดนตรีนุ่ม ๆ ประกอบกับน้ำตกเบา ๆ ช่วยเติมพลังให้กับร่างกาย และด้วยเทคนิคการนวด ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ความผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลได้ที่ 038-259-888 :D

คอลัมน์ HEALTH
โดย นับดาว
Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

1 comment to ขนมไทย “อ่อนหวาน”

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>