รู้ทัน! เรื่องการเงินก่อนบุกตลาด AEC

Posted on Posted in Finance

รู้ทัน! เรื่องการเงินก่อนบุกตลาด AEC

 

ในปี 2559 นี้ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว ผู้ประกอบการ SME พร้อมหรือยัง ที่จะคว้าโอกาสในการส่งออกสินค้าจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศ ถ้าคุณเป็นธุรกิจหนึ่งที่กำลังมองหาช่องทางขยายตลาด นอกจากเรื่องโอกาสทางการตลาดที่จำเป็นต้องรู้ ก็ยังมีเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่คุณไม่ควรมองข้าม เรามาเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ธุรกิจส่งออก เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC กับ 4 ข้อพื้นฐาน ต่อไปนี้กัน

 


      
       1.ศึกษาเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งสินค้าออกไปขายก็ต้องมีต้นทุนด้านการขนส่ง ภาษีต่างๆ รวมถึงการทำ
       ประกันการขนส่งสินค้า
       
       2.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของธุรกิจคู่ค้า เพราะทำธุรกิจอยู่กันคนละประเทศ จึงมีโอกาสที่จะถูกโกงสูง ดังนั้นต้องให้
       ความสำคัญกับการเลือกคู่ค้ามากๆ เพื่อลดความเสี่ยงลง
       
       3.รู้จักรูปแบบการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจกันของคู่ค้า ซึ่งก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากัน
       
       4.ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศนั้น ต้องมีการตกลงกันเรื่องสกุลเงินที่จะใช้ค้าขาย ไม่ว่าจะเงินบาท เงินสกุลของประเทศนั้นๆ หรือจะใช้สกุลเงินกลาง เช่น ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นต้น
       
นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านการเงินแล้ว การบุกตลาดไปยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กระจ่าง และควรมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นนั้นๆ ได้ สำคัญที่สุดคือตัวผู้ประกอบการเองที่พร้อมเรียนรู้และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
       
       

ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =