CCTV-9 Documentary Channel Live | CCTV-9 纪录 | ช่องสารคดี ซีซีทีวี 9 [ดูทีวีออนไลน์ สด]

Posted on Posted in LifeStyle

CCTV-9 Documentary Channel Live | CCTV-9 纪录 | ช่องสารคดี ซีซีทีวี 9 [ดูทีวีออนไลน์ สด]

 

CCTV-9 Documentary Channel Live | CCTV-9 纪录 | ช่องสารคดี ซีซีทีวี 9 [ดูทีวีออนไลน์ สด]

 

 

 

ซีซีทีวี 9 (จีน: 中国中央电视台纪录频道) เป็นช่องสารคดีของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00 น. (เวลาในประเทศไทย) แทนช่อง CCTV-News (หรือ CCTV-9 เดิม) ช่องรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา ช่องนี้แบ่งออกเป็นออกอากาศในประเทศจีนและและระบบนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 3 =