About

คลังความรู้การตลาดแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไทย | Thailand's First & Biggest Marketing Knowledge Curator

 

เว็บไซต์การตลาดยอดนิยม WiseKnow.Com เป็นแหล่งรวบรวมข่าวการตลาด ข่าวธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวไอที ข่าวการบริหารจัดการ ข่าวไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ในรูปแบบมัลติมีเดียใหม่ๆ อาทิ ข้อมูลข่าวสาร บทความ บทวิจัย บล็อก ฟีดข่าว คลิปวิดีโอ หนังสืออีเล็คโทรนิค รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมอุดมปัญญาแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2008 ได้รับการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบตลอดมาจนได้รับการขนานนามว่าเป็น คลังความรู้การตลาดแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไทย | Thailand's First & Biggest Marketing Knowledge Curator ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น " เรามาร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อพลังอันยิ่งใหญ่ | Knowledge Sharing is Powerful "

 

พันธกิจของเรา

เป็นผู้นำแห่งการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบ ภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อจุดประกายและยกระดับให้บุคลากรในสังคมไทยเป็นทั้ง ผู้คิดค้น พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จวบจนเป็นศูนย์กลางของสังคมแห่งองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่มั่นคงและนำพาความก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทยต่อไป

* สร้างคลังความรู้ออนไลน์ในรูปแบบภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงทุกความเคลื่อนไหวของทุกวงการ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

* สร้างฐานข้อมูลข่าวสารของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบภาษาไทย-อังกฤษ

* สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการใฝ่รู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ

* สร้างสังคมแห่งใหม่ของชาวไทย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

เป้าหมายของเรา

จากภูมิหลังดังกล่าวข้างต้น เราได้พยายามพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของเราไปสู่เป้าหมายใหม่ในปี 2016 ให้เป็น " คลังความรู้และภูมิปัญญา | Wisdom & Knowledge Curator " เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล สร้างสรรค์ความคิดนวัตกรรม นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จนเป็นภูมิปัญญา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อพลังอันยิ่งใหญ่ 
www.WiseKnow.Com 
Wisdom & Knowledge Curator (คลังความรู้และภูมิปัญญา)

 


คลิปวิดีโอ "เรามาร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันความรู้"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

twenty − 11 =