ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย : 5 อินโฟกราฟิก เกี่ยวกับประชากร ความมั่งคั่ง เศรษฐกิจของไทย

ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย : 5 อินโฟกราฟิก เกี่ยวกับประชากร ความมั่งคั่ง เศรษฐกิจของไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ยังคงเป็นตลาดที่พลวัตประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ชุดข้อมูลย่อยนี้แสดงถึงข้อมูลประชากรและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยรวมถึงการเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนและประเทศชั้นนำอื่น ๆ

 

 

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงพลวัตของเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในประเทศไทยผ่านชุดภาพประกอบนี่คือชุดข้อมูลพื้นฐาน 5 ภาพสำหรับประเทศนี้ ข้อมูลรายละเอียดจากข้อมูลของธนาคารโลกตั้งแต่ปีพ. ศ. 2562 เกี่ยวกับประชากรความมั่งคั่งและเศรษฐกิจของไทยเมื่อเทียบกับอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ที่สำคัญทั่วโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯและสหภาพยุโรปจีนญี่ปุ่นและอินเดีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรในเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองและประชากรในเมืองให้ตรวจสอบชุดข้อมูล infographics อื่น ๆ เกี่ยวกับประชากรศาสตร์อาเซียนเมืองชั้นนำและการเป็นเมือง สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจของอาเซียนโปรดไปที่ infographics เกี่ยวกับประชากรตลาดและเศรษฐกิจของอาเซียน

ประชากรไทย

กราฟฟิกแรกนี้เปรียบเทียบประชากร 68.9 ล้านคนในประเทศไทยกับอาเซียนและตลาดหลักอื่น ๆ ทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐฯสหภาพยุโรปจีนญี่ปุ่นและอินเดีย

การเปรียบเทียบประชากรไทยกับประเทศอ้างอิง

Comparison of the Thai population with reference countries
Thailand population infographic: comparison with ASEAN and other Asian and global leaders​

ความมั่งคั่งของคนไทย

ภาพถัดไปเปรียบเทียบความมั่งคั่งของคนไทยซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบจีดีพีต่อหัวต่อกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ อาเซียนโดยรวมตลอดจนอำนาจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯสหภาพยุโรปจีนญี่ปุ่นและอินเดีย

การเปรียบเทียบ GDP ต่อหัวของไทยกับอาเซียนและประเทศอ้างอิง

Comparison of Thailand’s GDP per capita with ASEAN and reference countries
Thailand wealth infographic: GDP per capita vs ASEAN & reference countries​

เศรษฐกิจไทย

ข้อมูลทั้งสองแบบต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 406 ล้านเหรียญสหรัฐของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ เป็นประเทศแรกที่มีตลาดอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐฯสหภาพยุโรปจีนญี่ปุ่นและอินเดีย ที่สองในอาเซียนและอีก 9 ประเทศสมาชิก

การเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยกับประเทศอ้างอิง

Comparison of the Thai economy with reference countries
Thailand economy infographic: comparison with ASEAN and other Asian and global leaders​

เศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ

Thailand’s economy compared to other ASEAN countries
Thailand in ASEAN infographic: comparison with other ASEAN countries and share of the total ASEAN GDP

 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ภาพสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 2554-2559 เทียบกับประเทศอาเซียน – 6 อื่น ๆ ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนาม

เปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยกับ 6 ประเทศอาเซียน

Comparison of Thailand’s economic growth with ASEAN-6 countries
Thailand growth infographic: comparison of economic growth with ASEAN-6 countries​


ที่มาข้อมูล : ASEANup

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

13 − ten =