ปี 61 คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 80 นาที/วัน

พฤติกรรมการอ่านของคนไทยประจำปี 2561

ผลสำรวจการอ่านของประชากร ประจำปี 2561 จัดทำโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนทั่วประเทศ


พบว่า คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่าน 78.8% หรือกว่า 49.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 77.7% ในการสำรวจปี 2558 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จากการสำรวจยังพบว่าคนไทยใช้เวลาในการอ่านเฉลี่ย 80 นาทีต่อวันเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 66 นาทีต่อวัน

โดยจังหวัดที่มีการอ่านมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กว่า 92.9% โดยสื่อที่นิยมอ่านมากที่สุดยังคงเป็นหนังสือในรูปแบบของหนังสือเล่ม

โดยสิ่งที่น่าสนใจเป็นที่สุด ในการสำรวจของปีนี้ อยู่ที่การอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสถิติสูงขึ้น ตีตื่นมาติดๆ ซึ่งมีสัดส่วนการอ่านใกล้เคียงกับหนังสือรูปเล่มอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่านคนไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเทคโนโลยี โลกดิจิทัลที่ก้าวหน้า และมีทางเลือกสื่อมากมายทั้งสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ อีบุ๊ค แอพพลิเคชั่น ซีดี และอื่นๆ ทั้งนี้ ด้านคนไทยที่ไม่อ่านหนังสืออีก 21.2% ยังถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันสัดส่วนนี้ให้น้อยลง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

one × 3 =