เข้าใจจีน จากหนังสือ 10 เล่ม บนชั้นวางหนังสือของ สี จิ้นผิง

เข้าใจจีน จากหนังสือ 10 เล่ม บนชั้นวางหนังสือของ สี จิ้นผิง

“การเรียนโดยไม่คิดจะสูญเปล่า การคิดโดยไม่เรียนนั้นอันตราย” ขงจื่อ เล่ม 2 บทที่ 15

เมื่อไม่นานมานี้ สื่อจีน ค่ายไชน่า เดลี่ กระบอกเสียงเอกอันหนึ่งของพญามังกร ได้คัดสรรหนังสือ 10 เล่ม จากชั้นวางหนังสือของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สี จิ้นผิง ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักอ่านตัวยง มานำเสนอผู้อ่าน เพื่อช่วยให้เข้าใจจีนในวันนี้และในอนาคตได้ลึกซึ้งขึ้น 

 

 

คัมภีร์ หลุนอี่ว์ /Analects of Confucius
ขงจื๊อ 
คัมภีร์ หลุนอี่ว์ (论语) เป็นหนังสือรวบรวมความคิดของขงจื๊อ นักปราชญ์ยิ่งใหญ่ที่มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้ว ลัทธิขงจื๊อได้แนะแนวการปกครองและจริยธรรมส่วนบุคคล มุ่งเน้นคุณค่า คุณธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน และการสร้างวินัยในตัวเอง คุณค่าลัทธิขงจื๊อยังคงเป็นใจกลางของการเมืองในจีนมาจวนถึงปัจจุบัน สีมักหยิบยกคำสั่งสอนของขงจื๊อ และวรรณกรรมคลาสสิกจีน เพื่อแสดงธรรมาภิบาลที่เขายึดถือ

กวีนิพนธ์ /Classic of Poetry
กวีนิพนธ์
กวีนิพนธ์ หรือ ซือจิง (诗经) รวบรวมบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ประกอบด้วยบทกวี 305 ชิ้น ที่รจนาขึ้นในยุคโบราณ จากศตวรรษที่ 11 ถึง ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ในจีนยกย่องบทกวีเป็นของสูงส่ง เนื้อหาของบทกวีมักบอกเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศ สี จิ้นผิง ยกย่องซือจิง เป็น “ความเชื่อมั่นแห่งวัฒนธรรม” ของประเทศชาติ


Capital (ทุนนิยม) บทวิพากษ์เศรษฐกิจการเมือง
โดย คาร์ล มากซ์ 
Capital หรือ Das Kapital ฉบับดั้งเดิมตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1867 ในฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นหนังสือหลักทฤษฎีพื้นฐานในปรัชญาวัตถุนิยม เศรษฐกิจ และการเมือง

มากซ์มุ่งเปิดโปงรูปแบบเศรษฐกิจ ที่เป็นฐานการผลิตทุนนิยม ซึ่งตรงกันข้ามกับ เศรษฐกิจการเมืองแบบเก่า หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคัมภีร์หลักของลัทธิมากซ์ หนึ่งในแนวคิดและหลักแนะแนวของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Up and Out of Poverty
โดย สี จิ้นผิง
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จีนภายใต้การปกครองพรรคคอมมิวนิสต์ ได้ช่วยประชาชน ถึง 700 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน คิดเป็นสัดส่วน 70 เปอร์เซ็นต์ของความพยายามบรรเทาความยากจนทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกัน จากคำปราศรัยของ สี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 เดือนต.ค. 2017 ระบุว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้ช่วยประชาชนมากกว่า 60 ล้านคน พ้นจากสภาพยากจน สัดส่วนคนจนได้ลดลงจาก 10.2 เปอร์เซ็นต์ เหลือน้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการรณรงค์ขจัดความยากจนที่ใหญ่ที่สุดในโลก? คำตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ 

ตำราพิชัยสงครามซุนหวู / Master Sun's Art of War
โดยซุน หวู
ตำราพิชัยสงครามซุนหวู เป็นตำราคลาสสิก ประพันธ์โดยนักยุทธศาสตร์ ซุน หวู (เสียงจีนกลางคือ ซุน อู่ 孙武) แห่งยุคสมัยชุน-ชิว (770-476 ก่อนคริสตศักราช) สี จิ้นผิง ได้กล่าวคำปราศรัยที่กรุงเจนีวาในปี 2017 ว่า “ ศิลปะสงครามมีความสำคัญยิ่งยวดต่อรัฐ เป็นเรื่องของชีวิตและความตาย เส้นทางไปสู่การรอดชีวิตหรือไม่ก็ตาย ดังนั้นจึงควรศึกษาศิลปะการต่อสู้อย่างถี่ถ้วน ความหมายก็คือ จักต้องทุ่มเททุกวิถีทาง เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม และจักต้องใคร่ครวญอย่างหนัก และทำทุกวิถีทาง เมื่อจะต้องทำศึก หลายๆสหัสวรรษ สันติภาพอยู่ในสายเลือดของเราชาวจีน และเป็นส่วนหนึ่งของ ดีเอ็นเอ


รวมงานเขียนฉบับสมบูรณ์ของหลู่ ซวิน/ Complete works of Lu Xun
โดย หลู่ ซวิน

หลู่ ซวิน (鲁迅) เป็นนามปากกาของโจว ซู่เหริน ( 周树人) ( ค.ศ.1881-1936) ผลงานเขียนของเขา ได้แก่ เรื่องจริงของอาคิว และบันทึกของคนบ้า (The True Story of Ah Q and A Madman's Diary) ผลงานชิ้นเอกที่ส่งให้เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักเขียนชั้นนำ และได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์วรรณกรรมจีนสู่ยุคสมัยใหม่ 

ถ้อยคำอ้างอิงอย่างเช่น “แต่ดั้งเดิมนั้น โลกมิได้มีหนทางใดปรากฏอยู่ ต่อเมื่อมีคนหลายๆคน เดินย่ำไปย่ำไป หนทางก็ปรากฏขึ้น” กลายเป็นวรรคทองคำของหลู่ ซวิน ที่หลายๆคนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ได้นำไปกล่าวอ้าง 

สี จิ้นผิง ได้หยิบยกคำกล่าวนี้ มากล่าวอ้างในหลายๆวาระเช่นกัน เพื่อเรียกร้องพลังจากประชาชน

The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World
เขียนโดย Pedro Domingos 
The Master Algorithm ตีพิมพ์เมื่อปี 2015 เป็นหนังสือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่บรรยายว่า การเรียนรู้เครื่องกล/สมองกล (machine learning) จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และสงคราม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หรือบริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต และ บิ๊ก ดาต้า (Big Data) ในการปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 สีเรียกร้องให้ทุ่มเทมากขึ้น ในการบ่มเพาะพื้นที่ใหม่ของการเติบโต ผ่านบูรณาการทางอินเทอร์เน็ต บิ๊ก ดาต้า และเอไอ ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง

Augmented: Life in the Smart Lane
เขียนโดย Brett King

Augmented อธิบายว่าสังคมจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอย่างไร และด้วยอัตราเร็วของเทคโนโลยีปัจจุบัน จะเปลี่ยนแปลงโลกใน 20 ปีข้างหน้าอย่างใหญ่หลวง มากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วง 250 ปี ที่ผ่านมา 

อุตสาหกรรม AI ของจีน ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จำนวนบริษัท AI ได้เพิ่มขึ้นจาก 57 ราย ในปี 2007 เป็น 592 รายจากข้อมูลเมื่อเดือนมิ.ย.2017 เพิ่มขึ้นเป็นสิบๆเท่า จากรายงานของสถาบันการวิจัย เทนเซนต์ Tencent Research Institute สีได้กำหนดวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนา AI จีน และกำลังกลายเป็นผู้นำด้าน AI โลกในอีก 15 ปี 

The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore 
เขียนโดย Michele Wucker
จากคอลัมน์ แนะนำหนังสือใน Amazon ระบุว่า “gray rhino” เป็นความเสี่ยงต่อหายนะที่ ถูกมองข้ามไป โดยความเสี่ยงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบและอาจเกิดขึ้นได้ Gray rhinos มิใช่เหตุจู่โจมอย่างฉับพลัน แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีเค้าลางและสัญญาณเตือนมาก่อนหลายครั้ง สีย้ำมาตลอดว่า การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตรายใหญ่หลวง เป็นหนึ่งใน “ศึกใหญ่สามด้าน” และจีนต้องพร้อมที่จะรับมือกับ “สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด” แต่ก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว


China's Leadership in Global Governance
รวมรวมโดย Jin Nuo

เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานเขียนของนักวิชาการจีนมากกว่า 10 คน ทั้งในภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ กฎหมาย และรัฐศาสตร์ โดยนักเขียน 3 คน ในกลุ่มนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมถกเถียงการดำเนินการของประเทศในด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ จัดขึ้นในเดือนพ.ค. 2016 โดยมีสี จิ้นผิงเป็นประธาน 

หนังสือเล่มนี้ได้แสดงแนวโน้มทางทฤษฎี เกี่ยวกับความริเริ่มและการแก้ไขปัญหาของจีนสำหรับการสร้างธรรมาภิบาลโลก…และตอบคำถามว่า ทำไม…การสร้างธรรมาภิบาลโลกของจีนนั้น จึงมีความจำเป็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

nineteen − eighteen =