การแบ่งเวลาของ CEO [ชมคลิป]

การแบ่งเวลาของ CEO

เมื่อนึกถึงผลงานของ Michael E. Porter แล้ว ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านจะนึกถึงงานในด้านกลยุทธ์ เนื่องจาก Porter เป็นปรมาจารย์ทางด้านกลยุทธ์ชื่อดัง

อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจว่างานชิ้นล่าสุดของ Porter ที่เขียนร่วมกับ Nitin Nohria (คณบดีของ Harvard Business School) และปรากฎออกมาในวารสาร Harvard Business Review ฉบับล่าสุดในเดือน ก.ค.นี้ กลับเป็นเรื่องการบริหารเวลาของ CEO หรือที่ตั้งชื่องานว่า How CEOs Manage Time

 

 

งานชิ้นนี้ Porter กับ Nohria ระบุว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาของซีอีโอที่ครบถ้วนและยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเขาเริ่มศึกษาการใช้เวลาของซีอีโอจำนวนหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2006 หลังจากนั้นก็เก็บข้อมูลการใช้เวลาของซีอีโอมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

พบว่าเมื่อแบ่งเวลาระหว่างการทำงานกับเวลาส่วนตัวนั้น โดยเฉลี่ยแล้วซีอีโอจะใช้เวลา 31% ไปกับการทำงาน 10% กับการเดินทาง 25% กับเวลาส่วนตัว (personal time) 5% กับการพักผ่อน (vacation) และ 29% ไปกับการนอน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เวลาที่ซีอีโอใช้กับการทำงาน นั้นไม่ได้แตกต่างอย่างมากมายเมื่อเทียบกับเวลาส่วนตัว หรือเวลาในการนอน ดังนั้นท่านผู้บริหารที่คิดจะเลียนแบบซีอีโอทั้งหลายควรจะต้องแบ่งเวลาให้ดี ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การทำงานอย่างเดียวจนลืมเวลาส่วนตัวและเวลาให้กับการนอน

สำหรับวิธีการในการสื่อสารนั้น ซีอีโอ ใช้เวลา 61% กับการสื่อสารในลักษณะการเห็นหน้าหรือ face-to-face 15% กับการสื่อสารทางโทรศัพท์และเอกสาร และ 24% กับการสื่อสารผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากเพียงใด แต่บรรดาซีอีโอที่ได้มีการศึกษานั้นก็ยังนิยมที่จะสื่อสารในลักษณะของการเห็นหน้าคู่สนทนาอยู่เหมือนเดิม

เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ซีอีโอทำนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว 43% ของเวลาของซีอีโอใช้เวลาไปกับสิ่งที่เรียกว่า Core Agenda หรือภารกิจหลักที่ซีอีโอมุ่งเป้าที่จะผลักดัน ส่วน 36% ของเวลานั้นใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ 21% ของเวลาใช้ไปกับงานประจำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในฐานะซีอีโอ

งานหนึ่งที่หนีไม่พ้นของผู้ที่เป็นซีอีโอคือการเข้าประชุม ซึ่งดูจากเวลาของซีอีโอแล้วพบว่า 72% ของเวลาของซีอีโอใช้ไปกับการประชุมหรือเจอผู้อื่น ส่วนเวลาที่ได้อยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วย มีเพียงแค่ 28% เท่านั้น และเมื่อเจาะลึกไปกับเวลาที่ใช้ในการประชุมของซีอีโอนั้นพบว่า 32% ของเวลาของซีอีโอใช้ไปกับการประชุมที่มีเวลา 1 ชั่วโมง 23% ใช้เวลากับการประชุม 30 นาที 21% ใช้ไปกับการประชุมระยะ 1-2 ชั่วโมง และ 13% เป็นการประชุมที่มีระยะเวลานาน 2-5 ชั่วโมง

ส่วนบุคคลที่ซีอีโอพบเจอนั้น 70% ของเวลาใช้ไปกับการพบบุคคลภายในองค์กรเอง คือผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ส่วน 16% ใช้ไปกับการพบผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ลูกค้า นักลงทุน ธนาคาร suppliers 9% ใช้เวลากับการพบเจอกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานรัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม และ 5% ใช้ไปกับการพบเจอบอร์ดบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการประชุมบอร์ดหรือการพบกับบอร์ดเป็นรายบุคคล

สุดท้ายมาดูว่าเวลาของซีอีโอนั้นใช้ไปกับสิ่งที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งพบว่า 75% ของเวลาของซีอีโอนั้นเป็นตามกำหนดการที่ได้วางไว้ ส่วนอีก 25% เป็นการตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามา

จริงๆ ในบทความข้างต้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องการแบ่งเวลาของซีอีโอเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานหรือสิ่งที่ซีอีโอต้องทำด้วย เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราสามารถศึกษาถึงหน้าที่ของซีอีโอจากเวลาที่พวกเขาใช้ไป ซึ่งถ้ามีโอกาสผมจะนำเสนอผ่านบทความนี้ต่อไป

โดย : ดร.พสุ เดชะรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

fourteen − 9 =