เคล็ดลับสร้างนวัตกรรมทีมงาน

เคล็ดลับสร้างนวัตกรรมทีมงาน

 

สิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าได้ คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนายเบรนท์ กลีสันได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในหน่วยซีลสหรัฐดังนี้

 

 

เบรนท์ กลีสัน เล่าว่า สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เขาเรียนรู้ได้ระหว่างอยู่ในหน่วยซีลของสหรัฐคือ ความสำคัญของการปรับตัวและนวัตกรรม

เขาบอกว่า ได้เรียนรู้บทเรียนนี้หลายครั้งในสมัยเป็นเป็นผู้ประกอบการ แต่เขาก็ประสบความล้มเหลว ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในบริษัทได้อยู่บ่อยครั้งเช่นกัน และได้รู้ว่า หากผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสนใจ ก็เป็นเรื่องยากที่จะเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้ 

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

กลีสัน สังเกตว่า องค์การและผู้นำมักสับสนระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม ความแตกต่างสำคัญระหว่าง 2 สิ่งนี้คือ เป้าหมาย 

ความคิดสร้างสรรค์ คือ การเปิดศักยภาพของจิตใจพร้อมรับความคิดใหม่ๆ  ความคิดเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาในหลาย ๆ วิธี แต่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นประสบการณ์ทางความคิด ภายในจิตใจของบุคคลคนหนึ่งด้วย แต่ก็ชี้วัดได้ยาก

ส่วนนวัตกรรมนั้นชี้วัดได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงชั้นนำในระบบที่มีเสถียรภาพ เป็นการทำความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นจริง และออกแบบช่องทางที่เหมาะสม เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการลงทุนทางความคิด หรือที่เรียกว่าการดำเนินการ 

ดังนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่ผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ คือ การให้เวลา และทรัพยากรให้พวกเขาได้ใช้สร้างสรรค์

วันนี้ที่บริษัทการตลาดดิจิทัล กลีสันเริ่มโครงการห้องทดลองนวัตกรรม ให้รายละเอียดเรื่องวิธีการนำแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม มาเป็นความคิดที่ปฏิบัติได้ ให้พนักงานนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

บริษัทของเขาพัฒนาความคิดและวัตถุประสงค์ แจ้งต่อที่ประชุมประจำเดือน แล้วเชิญให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เป้าหมายของห้องทดลองนวัตกรรมคือให้ความสนุกสนาน และบรรยากาศสร้างสรรค์ ที่จะช่วยยกระดับวัฒนธรรมองค์การ ในการพัฒนาความคิดที่ปฏิบัติได้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ทีมงาน และชุมชน

ที่ประชุมจะคุยกัน 1 ชั่วโมง เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ของห้องทดลองนวัตกรรม ทบทวนระเบียบวาระ แล้วระดมสมองกับความคิดของแต่ละคนเป็นเวลา 10 นาที

สมาชิกแต่ละคนมีเวลา 10 นาทีที่จะพรั่งพรูความคิดทุกอย่างลงบนกระดาษโพสต์อิท โดยไม่ต้องสนใจเสียงวิจารณ์ภายในตนเอง คิดอย่างเดียว ผลจากการระดมความคิด 10 นาที ทำให้ได้กระดาษโพสต์อิทติดบนกระดานเป็นร้อย ๆ อัน นับเป็นสุดยอดความคิดสร้างสรรค์เท่าที่กลีสันเคยพานพบมา 

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ความแตกต่างสำคัญที่สุดระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับนวัตกรรม คือ การชี้วัดได้ ความคิดเหล่านี้จะถูกนำไปหลอมรวมและจัดลำดับความสำคัญ แล้วเลือกความคิด หนึ่ง หรือสองอย่าง ส่งต่อไปยังทีมบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ต้นทุนสูง จึงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพื่อให้โครงการก็เดินหน้า

วิธีข้างต้น ถือเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างแรงบันดาลใจ นำลูกทีมไปสู่ความยิ่งใหญ่ของนวัตกรรม ปัจจัยสำคัญคือนวัตกรรมจะต้องเป็นการจูงใจมาจากผู้บริหาร และต้องให้เวลาและทรัพยากรลูกทีมปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์

 

ข้อมูล : inc.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

two × 4 =