เม็ดเงินโฆษณา 8 เดือนปี’59 ใช้ไป 7.6 หมื่นล้านบาท ติดลบ 6%

เม็ดเงินโฆษณา 8 เดือนปี’59 ใช้ไป 7.6 หมื่นล้านบาท ติดลบ 6%

 

จากการเปิดเผยของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินโฆษณาในช่วง 8 เดือนของปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม) มีมูลค่ารวม 76,882 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบไป 81,828 ล้านบาท ลดลง -6.04%

 

 

แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเดิม 34,830 ล้านบาท ลดลงจาก 8 เดือนของปี 2558 ใช้ไป39,151 ล้านบาท ลดลงถึง 4,321 ล้านบาท  -11.04% ในขณะที่ใช้กับทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นเป็น 14,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +4.76% จาก 8 เดือนของปี 59 ใช้ไป 14,145  ล้านบาท

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 2,571 ล้านบาท ลดลงไปถึง 1,461 ล้านบาท -36.24% เมื่อเทียบกับครึ่งปี 2558 ใช้ไป 4,032 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น นอกจากทีวีดิจิทัล คือ สื่อวิทยุ 3,647 ล้านบาท (+0.80%) สื่อในโรงภาพยนตร์ 3,741 ล้านบาท (+16.43%) สื่อนอกบ้าน 3,658 ล้านบาท (+31.63%) สื่อรถประจำทาง 3,401 ล้านบาท (+18.46%) สื่ออินเทอร์เน็ต 1,175 ล้านบาท (+73.56%) (เก็บข้อมูลจาก 50 website และ lifestyle และ top 10 mobile website )

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 6,599 ล้านบาท (-17.93%) นิตยสาร 1,971 ล้านบาท (-29.41%) สื่อ ณ จุดขาย 471 ล้านบาท (-7.28%)

หมายเหตุ

*1.นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่นสื่อเคลื่อนที่ (transit), ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559  เป็นต้นมา 

*2. อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

*3.สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

 *4.สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้าง Tesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

*5.ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้ง, สื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง

 

รูปภาพ:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

nine − 8 =