เจาะผู้บริโภค “Consciouslites” “แผนตลาด-สังคม-สิ่งแวดล้อม” ต้องคู่กัน

Posted Leave a commentPosted in Marketing
เจาะผู้บริโภค “Consciouslites” “แผนตลาด-สังคม-สิ่งแวดล้อม” ต้องคู่กัน

การตลาด – เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค หรือ sei-katsu-sha สายพันธ์ใหม่ในอาเซียนที่ให้ความสนใจกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเสนอแนวทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่เรียกกลุ่มนี้ว่า “Consciouslites”

(เพิ่มเติม…)

Magazine อยู่รอดอย่างไร ในยุค Digital Disruption

Posted Leave a commentPosted in Marketing
Magazine อยู่รอดอย่างไร ในยุค Digital Disruption

Kazz Magazine เป็นนิตยสารรายเดือนก่อตั้งโดย ดร.ธนพร ฟักเขียว เริ่มจากปี 2540 ดร.ธนพร เห็นกระแสนิยมของกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจเรื่องนักร้อง ศิลปิน

(เพิ่มเติม…)

‘ทักษะผู้นำ’ ฝ่า Covid-19 DOs & DON’Ts

Posted Leave a commentPosted in Management

เปิดหลักคิด 5L และ 4s ทักษะที่ผู้นำในยุคโควิด-19 “ต้องมี” เพื่อรับมือกับโลกในยุค New Normal และที่ผู้นำ “ต้องหลีกเลี่ยง” มีอะไรบ้างมาดูกัน

(เพิ่มเติม…)

‘คำเตือน’ จากโควิด และ บิล เกตส์

Posted Leave a commentPosted in LifeStyle
'คำเตือน' จากโควิด และ บิล เกตส์

เปิดคำเตือนจาก “บิล เกตส์” มหาเศษฐีและผู้ร่วมก่อตั้งแห่ง Microsoft และข้อคิดจากวิกฤติโควิด-19 ที่ทิ้งข้อคิดและบทเรียนไว้ โดยสรุป 14 เรื่องที่น่าสนใจ จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

(เพิ่มเติม…)

ชิงเฟ่ยไผตู๋ฉา (清肺排毒茶) ชาล้างปอดขับพิษ

Posted Leave a commentPosted in Health
ชิงเฟ่ยไผตู๋ฉา (清肺排毒茶) ชาล้างปอดขับพิษ

ร่างกายของมนุษย์นั้นมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับหนึ่ง หมายถึงในสภาวะปกติแล้วร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตหรือเป็นพิษ มีภาวะมลพิษ ร่างกายจะทนทานได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งระดับที่ว่าคือระดับที่อวัยวะยังทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือทำงานได้แต่ประสิทธิภาพลดลงจากปกติถึงจุดหนึ่งหรือขอบเขต (limits) ที่อวัยวะนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติอีกต่อไป เมื่อถึงจุดนั้นแล้วการฟื้นฟูกลับมาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอวัยวะเสื่อมหรือเสียไปซึ่งอาจเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน

(เพิ่มเติม…)

Bring me solution, not problem!

Posted Leave a commentPosted in Management
Bring me solution, not problem!

เติมอาหารสมองด้วยแนวคิดวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ เปลี่ยนลูกน้องที่คอยตั้งคำถาม หรือพูดแต่ปัญหาให้ผู้บริหารตอบ กลายมาเป็นสังคมการทำงานที่ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา ไม่ว่าผิดหรือถูก สิ่งสำคัญอยู่ที่การคิด

(เพิ่มเติม…)

ธุรกิจจะรอดจาก ‘COVID-19’ ต้องเน้นที่อะไร?

Posted Leave a commentPosted in Management
ธุรกิจจะรอดจาก 'COVID-19' ต้องเน้นที่อะไร?

เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้รายได้ลดลง ทางเดียวที่จะทำให้อยู่รอดได้คือ การลดต้นทุน และบริหารกระแสเงินสด เพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจเพื่อให้ยังสามารถอยู่รอดต่อไปได้ โดยเชื่อกันว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว นักท่องเที่ยวจะหวนกลับมา

(เพิ่มเติม…)