3 กลุ่มประชาองค์กร !? (องค์กรของท่าน..มีกลุ่มใด !?)

3 กลุ่มประชาองค์กร !? (องค์กรของท่าน..มีกลุ่มใด !?)

ในแต่ละองค์กร ที่มีพนักงานจำนวนตั้งแต่หลักสิบ ไปจนถึงหลักร้อย หลักพันคน หรือมากกว่านั้นก็ตาม

ลองสแกนดู จะพบว่าจะมีบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน แยกแยะได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ!

 

(เพิ่มเติม…)