ศิลปะของการพูดให้น้อย

ศิลปะของการพูดให้น้อย

ท่านผู้อ่านเคยสังเกตไหมว่าในหลายๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในการประชุม การนำเสนอ หรือ การแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ

จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะพูดมาก หรือ พูดนาน หรือ พูดได้เรื่อยๆ หรือ พูดวนไปวนมา หรือ พูดจากเรื่องหนึ่งแล้วก็แตกไปเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้เรื่อยๆ คนกลุ่มนี้ถ้าให้เวลาในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ 20 นาที จะไม่เคยนำเสนอจบภายในเวลา 

 

(เพิ่มเติม…)

3 ข้อเตือนใจในการประชุม

3 ข้อเตือนใจในการประชุม

 

หนึ่งในยาขมประจำบ้านที่เมื่อคนทำงานติดขัด ไม่ว่าจะเป็นพราะเกิดปัญหากับลูกค้า หาสาเหตุที่ระบบสื่อสารขัดข้องไม่พบ หรือต้องปรับงบประมาณใหม่ ต่างต้องใช้บริการของยานี้ที่มีชื่อว่า..

 

(เพิ่มเติม…)