กิจการในไทยเจ๋ง ติดท็อปเทนโลก ด้านรายงานข้อมูลความยั่งยืน – SDGs

กิจการในไทยเจ๋ง ติดท็อปเทนโลก ด้านรายงานข้อมูลความยั่งยืน - SDGs

สถาบันไทยพัฒน์ เผยสถิติการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Data) ขององค์กรธุรกิจในไทย ที่อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) อยู่ในอันดับ 5 และเป็นรายงานที่จัดทำตามกรอบการรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ติดอันดับ 9 ของโลก 

(เพิ่มเติม…)