ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย : 5 อินโฟกราฟิก เกี่ยวกับประชากร ความมั่งคั่ง เศรษฐกิจของไทย

ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย : 5 อินโฟกราฟิก เกี่ยวกับประชากร ความมั่งคั่ง เศรษฐกิจของไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ยังคงเป็นตลาดที่พลวัตประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ชุดข้อมูลย่อยนี้แสดงถึงข้อมูลประชากรและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยรวมถึงการเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนและประเทศชั้นนำอื่น ๆ

 

(เพิ่มเติม…)