เปิดทริก “5 Smart” สร้างความสุขต้อนรับปีใหม่

เปิดทริก "5 Smart" สร้างความสุขต้อนรับปีใหม่

กรมสุขภาพจิต แนะวิธีสร้างความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วย 5 สมาร์ท ทั้งดูแลสุขภาพกายใจ คิดบวก เห็นคุณค่าตัวเอง จัดสรรเวลา และร่วมใจกันทำความดี ช่วยสร้างความสุขให้ทั้งตัวเองและส่งต่อให้คนรอบข้าง

 

(เพิ่มเติม…)