คนวัยทำงานในกทม. 45% ถูก ‘ความเครียดขโมยความสุข’

คนวัยทำงานในกทม. 45% ถูก 'ความเครียดขโมยความสุข'

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิตได้เร่งพัฒนาสุขภาพจิตประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ตั้งเป้าจะขยับอันดับความสุขของคนไทยเป็นอันดับ 26 ในพ.ศ. 2579 ซึ่งหากคนไทยมีความสุขสูงขึ้น จะมีผลต่อสุขภาพกาย ประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้น อัตราการป่วยจากโรคเรื้อรังอาจลดลง ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงขึ้น สังคมจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชาชนยิ้มแย้มเป็นมิตรกัน โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเข้าสู่ระบบสุขภาพอำเภอและเครือข่ายในพื้นที่กทม.ควบคู่กับงานทางกาย

 

(เพิ่มเติม…)

อย่าห้ามเด็กเล่น…เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

อย่าห้ามเด็กเล่น...เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

การเล่นเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็ก เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นนอกจากจะทำให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานแล้ว การเล่นยังมีประโยชน์มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีก่อน ซึ่งการเล่นนั้นเป็นสื่อกลางที่จะนำพาให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ดี

 

(เพิ่มเติม…)