แนะนำหนังสือ Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital

แนะนำหนังสือ Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital

หนังสือ Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital เขียนโดย ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาดคนหนึ่งของโลก ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็น “บิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่” เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณด้านการตลาดระหว่างประเทศ ประจำคณะบริหารธุรกิจ The Kellogg School of Management มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1962 ได้เขียนหนังสือการตลาดมากกว่า 55 เล่ม (แปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 25 ภาษา) อาทิ Marketing Management (ขณะนี้เอดิชั่นที่ 15), Principles of Marketing, Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets และ Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit

(เพิ่มเติม…)