ตัดสินใจอย่างไรให้ขาด

ตัดสินใจอย่างไรให้ขาด

 

ดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้จาก Dr. Dan Ariely อาจารย์คนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมแห่งมหาวิทยาลัย Duke เจ้าของหนังสือขายดี เรื่อง Predictably Irrational ที่มีชื่อไทยว่า พฤติกรรมพยากรณ์

 

(เพิ่มเติม…)