‘พูด’ อย่างไรให้ลูกน้องเชื่อ

'พูด' อย่างไรให้ลูกน้องเชื่อ

 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสให้คำปรึกษากับผู้บริหาร 2 ท่าน แต่ละท่านต้องนำองค์กรใหญ่ให้ผ่านการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ต่างกำลังเผชิญ แม้จะต่างเชื้อชาติ ต่างองค์กร ต่างกรรม ต่างวาระ

แต่บริบทของปัญหาและคำถามของทั้งสองท่าน ไม่ต่างกัน และดิฉันเชื่อว่า ไม่ต่างจากผู้นำและหัวหน้าทั่วไปหลายท่านเช่นกัน

 

(เพิ่มเติม…)