10 เทรนด์ดิจิทัล 2561 ที่ต้องจับตามอง

10 เทรนด์ดิจิทัล 2561 ที่ต้องจับตามอง

ก้าวผ่านปี 2560 ซึ่งเป็นปีของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีฝั่ง Artificial Intelligence (AI)

การปฏิรูปการสื่อสารกับผู้บริโภคครบวงจรทุกจุดสัมผัสผ่าน Customer Experience (CX) รวมไปถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการรวมตัวยักษ์ใหญ่ฝั่ง“อีคอมเมิร์ซ” ระดับโลก

 

(เพิ่มเติม…)