8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศเท่านั้น แต่ทุกประเทศล้วนมีองค์ความรู้หลากหลาย แถมแต่ละประเทศเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ประเทศอื่นๆ ได้เรียนรู้ประเทศตนเอง ทำให้ปัจจุบันมีทุนจากรัฐบาลต่างประเทศเริ่มจาก

1.ทุนรัฐบาลจีน (CSC) เรียนฟรี เรียนจบไม่ผูกมัด เรียนภาษาจีนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

(เพิ่มเติม…)