สตาร์ทอัพไทย ‘นักรบเศรษฐกิจใหม่’

สตาร์ทอัพไทย 'นักรบเศรษฐกิจใหม่'

ปี 2559 จุดกำเนิดธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

 

(เพิ่มเติม…)