เม็ดเงินโฆษณา 8 เดือนปี’59 ใช้ไป 7.6 หมื่นล้านบาท ติดลบ 6%

เม็ดเงินโฆษณา 8 เดือนปี’59 ใช้ไป 7.6 หมื่นล้านบาท ติดลบ 6%

 

จากการเปิดเผยของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินโฆษณาในช่วง 8 เดือนของปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม) มีมูลค่ารวม 76,882 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบไป 81,828 ล้านบาท ลดลง -6.04%

 

(เพิ่มเติม…)

เม็ดเงินโฆษณา ก.ค. 59 ยังซบ ใช้ไป 9.7 พันล้าน ติดลบ 8.5%

เม็ดเงินโฆษณา ก.ค. 59 ยังซบ ใช้ไป 9.7 พันล้าน ติดลบ 8.5%

 

เข้ามาครึ่งปีหลังของปี 2559 แล้ว มาดูกันว่า เม็ดเงินโฆษณาในเดือน “กรกฎาคม 2559” ที่ถือเป็นเดือนแรกของครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทยพบว่า เม็ดเงินโฆษณาเดือนกรกฎาคม ปี 2559 มีมูลค่า 9,775 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบทะลุไป 10,689 ล้านบาท ลดลง -8.55%

 

(เพิ่มเติม…)