ให้อย่างอารยะ เพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ให้อย่างอารยะ เพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ผมได้อ่านบทความหนึ่งในนิตยสาร Forbes – The 400 Richest People in America ฉบับวันที่ 14 พ.ย. 2017 เกี่ยวกับ “เศรษฐีใจบุญที่สุด” ในสหรัฐ

กล่าวคือ มีการจัดอับดับเศรษฐีที่ “ให้” มากที่สุด โดยพิจารณาจากปริมาณเงินที่ให้หรือบริจาคเป็นหลัก

 

(เพิ่มเติม…)