Gen Z คนรุ่นใหม่ที่น่าติดตาม

Gen Z คนรุ่นใหม่ที่น่าติดตาม

 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคาดหวังในการทำงานของคนรุ่นที่เราเรียกเป็นพวก Millennials หรือ Gen Y ซึ่งก็เป็นการสรุปมาจากการศึกษาของ Gallup มาสัปดาห์นี้ผมขอไปต่อในคนอีกยุคหนึ่งนะครับ นั้นคือพวกที่เรียกกันว่า Gen Z ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานและในองค์กรเท่าใด แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าท่านผู้บริหารองค์กรทั้งหลายคงจะต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจ ที่จะรองรับกับคนกลุ่มใหม่นี้ที่มีพฤติกรรมและความคาดหวังแตกต่างไปจากคน Gen Y อีก

 

(เพิ่มเติม…)