มุมมองจาก C-Level

มุมมองจาก C-Level

เริ่มต้นการทำงานในปีใหม่นี้ ด้วยการมาดูความเห็นของบรรดาผู้บริหารระดับ C-Level จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกัน


โดยทาง IBM Institute for Business Value ได้เปิดเผยผลการศึกษาจากผู้บริหารระดับ C-Level (ได้แก่บรรดา ​CEO, CFO, CMO, CIO, CxO, ฯลฯ) กว่า 12,500 ทั่วโลก ว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน และได้ข้อคิดที่น่าสนใจมา 4 ประการ

(เพิ่มเติม…)