ปัญหาของคนฉลาด

ปัญหาของคนฉลาด

ในสังคมประเทศไทยมีคนที่ฉลาดอยู่มากมาย บางท่านก็ประสบความสำเร็จสมกับความฉลาดที่เป็นทุนที่ติดตัวมา

ขณะเดียวกัน เราก็เห็นคนฉลาดจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรือบางคนที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนก็ล้มเหลว

 

(เพิ่มเติม…)