ผู้บริหารที่เก่งเรื่อง “คน” ใช้วิธีการอย่างไร !?

ผู้บริหารที่เก่งเรื่อง “คน” ใช้วิธีการอย่างไร !?

ผู้บริหารทุกระดับจำนวนมากต่างก็มีความสามารถในเรื่องงาน แต่ก็มีผู้บริหารจำนวนไม่น้อย ที่มีความสามารถในเรื่องงาน แต่..ขาดทักษะในการบริหาร "คน"

ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว ความเข้าใจในเรื่อง “คน” ของผู้บริหาร…ส่วนมากไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่..!
 

(เพิ่มเติม…)