’10 เส้นทางบิน’ ยอดฮิตโลก

'10 เส้นทางบิน' ยอดฮิตโลก

ช่วงนี้ อุตสาหกรรมเดินทางและท่องเที่ยวทั่วโลกคึกคักเป็นพิเศษ ทั้งเดินทางเพื่อธุรกิจและเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน ช่วงเดือนก.พ. 2560 ถึงเดือนมี.ค. 2561 โอเอจี อะวิเอชัน องค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไฟลท์การบินและตารางเวลาบินไว้มากที่สุดในโลก ได้ทำการสำรวจและเผยแพร่ 20 เส้นทางบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุดในโลก

 

(เพิ่มเติม…)