Digital Transformation จะเปลี่ยนหรือยอมล้าหลัง?

Digital Transformation จะเปลี่ยนหรือยอมล้าหลัง?

 

ในแวดวงการบริหารจัดการ คำๆ หนึ่งที่ได้ยินกันมากขึ้นในช่วงหลังคือคำว่า Digital Transformation ถึงขั้นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหลายแห่งเริ่มให้บริการให้คำปรึกษา และกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเหล่านั้นขายให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยส่วนตัวแล้ว Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่ซับซ้อนพราะมันคือการที่องค์กรจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

 

(เพิ่มเติม…)