‘Co-Working Space’ ธุรกิจ ‘เซ็กซี่’? ยุค Startup ฟีเวอร์

'Co-Working Space' ธุรกิจ 'เซ็กซี่'? ยุค Startup ฟีเวอร์

 

ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเปิด Co-Working Space รับการโตของฟรีแลนซ์-Startup แต่ทำไมถึงยังมีคน“ทำเจ๊ง!”ติดตามเรื่องจริงจากเหล่ากูรู เตือนสติก่อนสตาร์ท

 

(เพิ่มเติม…)