รวมพลัง ‘อ่าน’ สร้างชาติ ไทยอันดับ 2 ใช้เวลากับการอ่านมากที่สุดในโลก

รวมพลัง 'อ่าน' สร้างชาติ ไทยอันดับ 2 ใช้เวลากับการอ่านมากที่สุดในโลก

ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่างให้เครดิตกับการอ่าน จนบางครั้งยกให้เป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของตนด้วยซ้ำ

การอ่านได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสร้างความรู้ด้วยความเพลิดเพลินมานานแล้ว หลายๆ ประเทศต้องทำโครงการรณรงค์รักการอ่านพัฒนานิสัยคนในชาติ

 

(เพิ่มเติม…)