ลักษณะ 10 ประการของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

ลักษณะ 10 ประการของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

นักจิตวิทยา ชื่อเรียกยาก Mihaly Csikszentmihalyi (มิไฮล์ ชิกเซนต์มิฮาลย์) ทำการศึกษาลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

และเชื่อว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ มีความสามารถพิเศษที่จะปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมในแทบทุกสถานการณ์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการได้เสมอ

 

(เพิ่มเติม…)