เราเป็น ‘ลูกน้องแบบไหนในสายตาผู้บริหาร!’

เราเป็น 'ลูกน้องแบบไหนในสายตาผู้บริหาร!'

 

ใครก็ตามที่ปัจจุบันยังมีฐานะเป็น"ลูกน้อง" ท่านทราบหรือไม่ ลูกน้อง(ทุกระดับ) ในสายตาของเจ้านาย มีกี่ประเภทหลัก 

มาลองดูกันดีกว่า ว่าท่านเป็นหรือใกล้เคียงลูกน้องประเภทไหน ในสายตาเจ้านายของท่าน!

 

(เพิ่มเติม…)