วงจรของความล้มเหลว

วงจรของความล้มเหลว

มีโอกาสค้นเจอหนังสือเก่าที่ซื้อไว้เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ชื่อ How the mighty fall เขียนโดย Jim Collins ที่ศึกษาวิจัยบริษัทต่างๆ ในสหรัฐ

ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว พบว่าบริษัทจำนวนมากที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว ภายหลังล้มเหลวนั้น มักจะผ่านเข้าสู่วงจรต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งยังเป็นข้อคิดที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน 

 

(เพิ่มเติม…)