9 ธ.ค. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ✊

9 ธ.ค. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ท่านทั้งหลาย คอร์รัปชัน (Corruption) “นับวันจะเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของโลก” เลวร้ายยิ่งกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

เพราะเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ไม่เลือกสถานที่และเวลา ทั้งไม่มีฤดูกาล เป็นอุปสรรคในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติทั้งมวล

 

(เพิ่มเติม…)