พลาสติกก่อมะเร็ง

พลาสติกก่อมะเร็ง

Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse,refuse it หรือ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” คือหัวข้อที่ใช้รณรงค์ให้ประชาชน ทุกภาคส่วน ลด ละ เลิกขยะพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 2561

 

(เพิ่มเติม…)