วัยรุ่นจีนยุคใหม่เป็นอย่างไร?

วัยรุ่นจีนยุคใหม่เป็นอย่างไร?
การให้คำนิยามของความสุขของคนยุคต่างๆ

จีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานประเทศหนึ่งของโลก หากดูจากประวัติศาสตร์ของจีนโบราณมีหลายยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอย คนจีนที่อพยพไปไทยมีจำนวนมากตั้งแต่สมัยช่วงหลังราชวงศ์ชิงเป็นต้นมา คนจีนยุคนั้นที่อพยพไปไทยคือจีนยุคเก่า เสื่อผืนหมอนใบ ดังนั้นแนวคิดและ Life Style ต่างๆแตกต่างจากคนจีนยุคใหม่ค่อนข้างมาก อีกทั้งหลังจากที่จีนเปิดประเทศมา 40 ปีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปไกลมาก เราไม่สามารถจะวิเคราะห์หรือเข้าใจไปว่าคนเชื้อสายจีนในไทยเหมือนกับคนจีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบัน

 

(เพิ่มเติม…)