มุ่งมั่น ดั่งแซลมอน

มุ่งมั่น ดั่งแซลมอน

เมื่อปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ผมเขียนหนังสือเล่มเล็กๆเพื่อแจกให้คนใกล้ชิด และให้ผู้ที่แวะมาสวัสดีปีใหม่ โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง 200 เล่ม เท่านั้น

บางท่านที่รับไป ได้กลับมาหาผมเพื่อ สวัสดีปีใหม่ 2561 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และบอกกับผมว่า เนื้อหาของหนังสือเล่มเล็กที่ผมให้ไปนั้น มีประโยชน์ น่าจะเผยแพร่ในวงกว้างกว่านี้

 

(เพิ่มเติม…)