Thai CCTV | 泰国中央电视台 | สถานีโทรทัศน์ ไทย-ซีซีทีวี [ดูทีวีออนไลน์]

Thai CCTV | 泰国中央电视台 | สถานีโทรทัศน์ ไทย-ซีซีทีวี [ดูทีวีออนไลน์]

 

สถานีโทรทัศน์ ไทย-จีน เพียงแห่งเดียวที่ผลิตรายการแบบสองภาษา เพื่อเป็นประตูระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ผลิตรายการข่าวสาร , ธุรกิจ , และบันเทิง ออกอากาศทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมเรื่องราวของทั้งสองประเทศ

 

(เพิ่มเติม…)