Ambush Marketing การตลาดต้อนรับฟุตบอลเวิลด์คัพ

Ambush Marketing การตลาดต้อนรับฟุตบอลเวิลด์คัพ

เมื่อมีมหกรรมกีฬาระดับโลก ธุรกิจในประเทศไทยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในการวางแผนเสียตั้งแต่ตอนนี้

แม้ว่ากิจกรรมการตลาดต่างๆในปีนี้ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องจะถูกกระแสของกิจกรรมทางการเมืองกลบไปหมด มีการแถลงข่าวการก่อตั้งพรรคใหม่กันไม่เว้นแต่ละวัน การเมืองมีการวางแผนตั้งรับ ธุรกิจยิ่งต้องมีการวางแผนเพื่อสู้คู่แข่งขันให้ได้ และต้องมีการวางแผนรับมือกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและสรรสร้างกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และที่สำคัญที่สุด คือ เดือนมิถุนายนนี้กำลังจะมีกีฬาฟุตบอลโลก

 

(เพิ่มเติม…)