การขาย จริงๆแล้วเป็นเรื่องของ…?

การขาย จริงๆแล้วเป็นเรื่องของ...?

การขายในอดีต กับการขายในยุคปัจจุบัน.. ต่างกันที่เครื่องมือ แต่สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าซื้อหรือไม่…ไม่แตกต่างกัน! ลองพิจารณาดูนะครับ…

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา…ท่านซื้อสินค้า/บริการ หรืออยากไปกินอะไรที่ไหนก็ตาม ท่านตัดสินใจด้วย เหตุและผลจริงๆ หรือ ตัดสินใจด้วย อารมณ์/ความรู้สึก แล้วหาเหตุผลมารองรับการตัดสินใจนั้น!?

 

(เพิ่มเติม…)